1. Ορισμοί

Συσκευές: ορίζονται ως οι οποιεσδήποτε συσκευές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, των υπολογιστών, φορητών υπολογιστών, τηλεφώνων, tablet, συμβατών με τις Υπηρεσίες iKydz που είτε σας ανήκουν είτε έχετε δικαίωμα να τις χρησιμοποιείτε.

Λογαριασμός iKydz: ορίζεται ως ο λογαριασμός πελάτη που δημιουργήθηκε από Εσάς για να σας επιτρέψει την πρόσβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών iKydz.

Εφαρμογή iKydz: ορίζεται ως η εφαρμογή Android και iOS που αναπτύχθηκε από την iKydz Ltd και έγινε λήψη και εγκαταστάθηκε στη συσκευή του γονέα ή κηδεμόνα η οποία σας επιτρέπει να κάνετε χρήση των Υπηρεσιών iKydz.

Πύλη Πελατών της iKydz: ορίζεται ως η διαδικτυακή πλατφόρμα της iKydz που παρέχει πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου της Πύλης Πελατών της iKydz η οποία σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση και χρήση των Υπηρεσιών iKydz.

iKydz Mobile: ορίζεται ως το προϊόν που αναπτύχθηκε και πωλείται από την iKydz, τις θυγατρικές της ή τους συνεργάτες της ή τους διαδόχους τους που επιτρέπει τον προσωποιημένο έλεγχο της πρόσβασης σε ιστότοπους, της ροής δεδομένων και άλλο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας με τα οποία το λογισμικό iKydz σχεδιάστηκε για χρήση και εκείνα τα προϊόντα που θα αναπτυχθούν στο μέλλον και τα προϊόντα που αναπτύσσονται από τρίτους κατασκευαστές που ενσωματώνουν την τεχνολογία iKydz και το iKydz Software.

iKydz SaferK: ορίζεται ως το λογισμικό που αναπτύχθηκε από την iKydz Ltd του οποίου έχετε κάνει λήψη και εγκαταστήσει στις Συσκευές της οικογένειάς σας που Σας επιτρέπει να κάνετε χρήση των Υπηρεσιών iKydz.

Υπηρεσίες iKydz: ορίζεται ως η υπηρεσία γονικού ελέγχου iKydz που χρησιμοποιείται από Εσάς για την ενεργοποίηση του αποκλεισμού ή του περιορισμού της χρήσης του Διαδικτύου ή του αποκλεισμού ή της περιορισμένης χρήσης κατηγοριών ιστοτόπων ή/και εφαρμογών ή συγκεκριμένων ιστοτόπων ή εφαρμογών και την παρακολούθηση και αποθήκευση της δραστηριότητας στο διαδίκτυο με τη μορφή αναφορών, κατά την κρίση σας και ανάλογα με τη διαμόρφωσή σας. Η Υπηρεσία iKydz περιλαμβάνει τη χρήση του ιστότοπου iKydz ή εφαρμογών που έχουν σχεδιαστεί για την πρόσβαση στον ιστότοπο, ανεξάρτητες εφαρμογές για υπολογιστές ή κινητές συσκευές και τη μονάδα iKydz, το λογισμικό iKydz ενσωματωμένο σε μια μονάδα iKydz, το iKydz App, iKydz Mobile, τη συνδεδεμένη εφαρμογή iKydz SaferK και την πύλη πελατών iKydz.

Λογισμικό iKydz: ορίζεται ως το λογισμικό που έχει αναπτυχθεί από την iKydz Ltd του οποίου έχετε κάνει λήψη και έχετε εγκαταστήσει στη μονάδα iKydz και είναι διαθέσιμο μέσω της πύλης πελατών iKydz και έχει μεταφορτωθεί και εγκατασταθεί στη συσκευή(ές) σας για να επιτρέψει τη χρήση των υπηρεσιών iKydz, συμπεριλαμβανομένων των iKydz App, iKydz Mobile και iKydz SaferK . Το λογισμικό iKydz περιλαμβάνει εφαρμογές λογισμικού που σας επιτρέπουν να διαμορφώνετε και να διαχειρίζεστε τις Υπηρεσίες iKydz και μια διεπαφή πρωτοκόλλου εφαρμογής (API) που επιτρέπει στο λογισμικό iKydz να επικοινωνεί με τους διακομιστές της iKydz προκειμένου να διευκολύνει τη ροή πληροφοριών από τη μονάδα iKydz και τις συσκευές χρήστη προς σε εσάς.

Μονάδα iKydz: ορίζεται ως η συσκευή τοπικού ελέγχου και πρόσβασης στο διαδίκτυο που επιτρέπει τον εξατομικευμένο έλεγχο της πρόσβασης σε ιστότοπους, ροή δεδομένων και άλλο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο, που πωλείται από την iKydz, τις θυγατρικές της ή τους συνεργάτες της ή τους διαδόχους τους, με την οποία σχεδιάστηκε το λογισμικό iKydz , συμπεριλαμβανομένου του iKydz Home και του iKydz Pro και των προϊόντων που θα αναπτυχθούν στο μέλλον και των προϊόντων που αναπτύχθηκαν από τρίτους κατασκευαστές που ενσωματώνουν την τεχνολογία iKydz και το iKydz Software. Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, η “μονάδα iKydz” έχει την ίδια έννοια τόσο στον ενικό όσο και στον πληθυντικό.

Χρήστες: ορίζεται ως  το κάθε φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί τις συσκευές στις οποίες έχει εγκατασταθεί το λογισμικό iKydz ή/και έχει πρόσβαση στην πύλη πελατών της iKydz.

Εσείς: ορίζονται ως όλοι οι επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων ατόμων, μελών της οικογένειας και άλλων χρηστών, στον ιστότοπο iKydz, καθώς και όλοι οι χρήστες των Υπηρεσιών iKydz.

 1. Χρήση Υπηρεσίας και Προϋποθέσεις

3.1. Χορήγηση αδειών για μονάδες iKydz

Με την επιφύλαξη των Όρων της παρούσας Συμφωνίας, σας παρέχεται μια περιορισμένη, ανακλητή, μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης (χωρίς δικαίωμα παραχώρησης περαιτέρω άδειας) για να:

 1. Εγκαταστήστε, διαχειριστείτε και λειτουργήστε τις Υπηρεσίες iKydz (συμπεριλαμβανομένης της μονάδας iKydz και του λογισμικού iKydz) ως μέρος ενός οικιακού δικτύου ή οποιουδήποτε άλλου συμβατού δικτύου επί του οποίου έχετε άδεια διαχείρισης.
 2. Εγκατάσταση και ενσωμάτωση του λογισμικού iKydz σε συνδυασμό με το δίκτυό σας, τον υπολογιστή σας ή τις κινητές συσκευές σας και οποιαδήποτε άλλη από τις συσκευές σας που έχει σχεδιαστεί για πρόσβαση ή χρήση των Υπηρεσιών iKydz
 3. Χρήση του λογισμικού iKydz σε πλήρη, μη τροποποιημένη μορφή σε οποιοδήποτε τέτοιο οικιακό δίκτυο, υπολογιστή, κινητή συσκευή ή άλλη συσκευή σχεδιασμένη να αλληλεπιδρά με τις Υπηρεσίες iKydz.

3.2. Χορήγηση αδειών iKydz Mobile

Με την επιφύλαξη των Όρων της παρούσας Σύμβασης, παρέχεται σε Εσάς μια περιορισμένη, ανακλητή, μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης (χωρίς δικαίωμα παραχώρησης περαιτέρω άδειας) για να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα αντίγραφο του λογισμικού iKydz SaferK σε μία από τις συσκευές σας, για τη δική σας εσωτερική και ιδιωτική (οικιακή) χρήση μόνο.

3.3. Χρήση της εφαρμογής iKydz Trial

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή iKydz Trial (η οποία παρέχει μόνο δεδομένα επίδειξης) σύμφωνα με την παραπάνω Άδεια χρήσης δωρεάν (όπως υποδεικνύεται από εμάς) για οικιακή χρήση στην «ως έχει» μορφή. Αυτή η άδεια περιλαμβάνει μόνο τη λήψη, την εγκατάσταση και τη χρήση της εφαρμογής iKydz στη συσκευή σας στο σπίτι υπό τον έλεγχό σας. Η εφαρμογή iKydz Trial δεν παρέχει καμία λειτουργικότητα για τον έλεγχο ή τη διαχείριση των Συσκευών σας και παρέχει μόνο ένα παράδειγμα για το πώς θα λειτουργούσε η εφαρμογή iKydz.

3.4. Δωρεάν Δοκιμαστική χρήση του iKydz Mobile

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iKydz Mobile σύμφωνα με την παραπάνω Άδεια δωρεάν (όπως υποδεικνύεται από εμάς) για οικιακή χρήση στην «ως έχει» μορφή. Αυτή η άδεια περιλαμβάνει μόνο τη λήψη, την εγκατάσταση και τη χρήση της εφαρμογής iKydz στη συσκευή σας στο σπίτι υπό τον έλεγχό σας.

3.5. Περιορισμός στην τροποποίηση

Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε τη μονάδα iKydz ή τις Υπηρεσίες iKydz για χρήση με οποιονδήποτε τρόπο διαφορετική από αυτή  που περιγράφεται στις Ενότητες 3.1 και 3.2. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα ακυρώσει τυχόν εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, στη μονάδα iKydz ή στο λογισμικό iKydz. Επιπλέον, κάθε παραβίαση, καταστροφή ή άλλη τροποποίηση της μονάδας iKydz θα ακυρώσει τυχόν εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, στη μονάδα iKydz. Εάν και στην έκταση που το λογισμικό iKydz έχει σχεδιαστεί ώστε να συμμορφώνεται με οποιοδήποτε δημοσιευμένο πρότυπο επικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των προτύπων Bluetooth SIG, IEEE και ITU), δεν επιτρέπεται να προβείτε σε τροποποιήσεις στο λογισμικό iKydz που θα  συνεπάγονταν το λογισμικό iKydz ή η συνοδευτική μονάδα iKydz να μην είναι συμβατά με αυτά τα πρότυπα.

3.6. Περιορισμός στη διανομή

Δεν θα διανείμετε το λογισμικό iKydz, ούτε θα θεωρείτε τον εαυτό σας ως διανομέα, συγγραφέα ή δημιουργό του λογισμικού iKydz ούτε θα αφήσετε άλλους να πιστέψουν είτε σιωπηρώς είτε ρητώς ότι έχουν το δικαίωμα να παραχωρήσουν περαιτέρω άδεια ή να διανείμουν με διαφορετικό τρόπο το λογισμικό iKydz. Δεν μπορείτε να δανείσετε, μισθώσετε, ενοικιάσετε, διανείμετε, μεταπωλήσετε ή να διανείμετε το λογισμικό iKydz με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που προβλέπεται από τους όρους της παρούσας Συμφωνίας χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της iKydz.

3.7. Ιδιοκτησιακές ειδοποιήσεις

Δεν θα πρέπει να καταργήσετε, να απαλείψετε ή να αποκρύψετε τυχόν ειδοποιήσεις σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα ή εμπορικά σήματα από το λογισμικό iKydz. Αναγνωρίζετε ότι τυχόν σύμβολα, εμπορικά σήματα, εμπορικά ονόματα και σήματα υπηρεσιών που υιοθετεί η iKydz για τον προσδιορισμό του Λογισμικού iKydz ανήκουν στην iKydz και ότι δεν θα έχετε δικαιώματα επί αυτών.

3.8. Ιδιοκτησία

Η iKydz διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τίτλους και  συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, (i) στον σχεδιασμό και τις τεχνικές προδιαγραφές της μονάδας iKydz, (ii) σε όλες τις τρέχουσες ή μελλοντικές εφαρμογές iKydz, συμπεριλαμβανομένων των iKydz, iKydz Home, iKydz Pro, iKydz Mesh και iKydz Mobile, και (iii) στο λογισμικό iKydz. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν έχετε δικαιώματα στη μονάδα iKydz ή στο iKydz Mobile, εκτός από αυτά που παρέχονται από την παρούσα Συμφωνία. Με την παρούσα συμφωνείτε ότι δεν θα εγείρετε οποιαδήποτε αξίωση ότι το λογισμικό iKydz που παρέχεται από το iKydz στο παρόν και το οποίο χρησιμοποιείτε ή έχετε πρόσβαση  κατά διαστήματα, ανεξάρτητα από το αν δημιουργείται από ή για το iKydz, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παράγωγων έργων αυτού, παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας που σας ανήκει ή ελέγχεται από Εσάς.

3.9. Δεν χορηγούνται άλλα δικαιώματα. Περιορισμοί

Εκτός από τα δικαιώματα άδειας που αναφέρονται ρητά στην παρούσα Συμφωνία, η iKydz δεν χορηγεί και Εσείς δεν λαμβάνετε κανένα δικαίωμα κυριότητας, τίτλους ή ωφέλεια ούτε οποιαδήποτε ωφέλεια ως αντάλλαγμα ή άλλη ωφέλεια  επί των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τη μονάδα iKydz, το iKydz Mobile και το iKydz Software, ούτε σε κανένα αντίγραφο οποιουδήποτε μέρους των προαναφερθέντων. Οι Υπηρεσίες iKydz μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την παρακολούθηση της χρήσης των Συσκευών σε οικιακό περιβάλλον για έλεγχο της χρήσης αυτών των Συσκευών από τους Χρήστες σας όταν και στο βαθμό που η δραστηριότητα αυτή επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο και χωρίς να παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων (συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων του Χρήστη) ή άλλου ισχύοντος κανονισμού. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε το iKydz από κάθε ευθύνη στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο σχετικά με όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη χρήση των Υπηρεσιών iKydz. Επιπλέον, δεν μπορείτε:

  1. να χρησιμοποιήσετε, να εκχωρήσετε άδεια χρήσης, να πωλήσετε ή να διανείμετε με άλλο τρόπο τη μονάδα iKydz, το iKydz Mobile ή το λογισμικό iKydz εκτός από όσα προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία
  2. να επιχειρήσετε να αναστρέψετε μηχανικά, να κάνετε αποσυμπίληση ή να αποσυναρμολογήσετε οποιοδήποτε τμήμα της μονάδας iKydz ή του λογισμικού iKydz,
  3. προσπαθήσετε να κλέψετε ή να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις Υπηρεσίες iKydz,
  4. χρησιμοποιήσετε το λογισμικό iKydz σε μια επιχείρηση που βασίζεται σε υπολογιστές ή προβάλετε δημόσια την οπτική παρουσίαση του λογισμικού iKydz ή
  5. να κάνετε αναζήτηση του API κατά τρόπο που προκαλεί ζημιά στους διακομιστές iKydz ή να επεμβαίνει στη λειτουργία του API για άλλους χρήστες,
  6. προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε το API ως φορέα για scripts, worms, κακόβουλα προγράμματα ή άλλες εισβολές σε διακομιστές iKydz για οποιονδήποτε λόγο,
  7. χρησιμοποιήσετε τη μονάδα iKydz, το iKydz Mobile, το λογισμικό iKydz ή τις Υπηρεσίες iKydz με σκοπό τον άμεσο ανταγωνισμό με την iKydz, ή
  8. χρησιμοποιήσετε τη μονάδα iKydz, το iKydz Mobile, το λογισμικό iKydz, τις Υπηρεσίες iKydz ή άλλο υλικό κατά παράβαση οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου ή κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των κανονισμών του ρυθμιστικού οργανισμού.
  9. μην χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό ή οποιαδήποτε δραστηριότητα που παραβιάζει δικαιώματα τρίτων ή παραβιάζει αυτούς τους Όρους
  10. χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες με οποιονδήποτε τρόπο που μπορεί να χειροτερεύσει τις Υπηρεσίες iKydz

3.10. Απαγορεύσεις στη χρήση

Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε ή να επιτρέπετε τη χρήση των Υπηρεσιών iKydz για την παρακολούθηση ή τον έλεγχο συσκευών και δραστηριοτήτων χρηστών σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συνθήκες:

   1. Όταν οι συσκευές δεν είναι ιδιοκτησία σας (ή των άμεσων μελών της οικογένειάς σας) ή δεν έχουν εκμισθωθεί σε εσάς
   2. Όταν δεν είναι σαφές στη δικαστική δικαιοδοσία σας ότι ο έλεγχος και η παρακολούθηση της χρήσης των Συσκευών μέσω των λειτουργιών που προσφέρονται από τις Υπηρεσίες iKydz επιτρέπονται από τους νόμους ή τους κανονισμούς.
   3. Όταν δεν είναι σαφές στη δικαστική δικαιοδοσία σας ότι ο έλεγχος και η παρακολούθηση της χρήσης των Συσκευών μέσω των λειτουργιών που προσφέρονται από τις Υπηρεσίες iKydz δεν απαιτεί ρητή συγκατάθεση του Χρήστη, εκτός εάν αποκτηθεί ρητή συγκατάθεση και τεκμηριωθεί από εσάς.
   4. Όταν δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι η χρήση των πληροφοριών που λαμβάνονται μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών iKydz θα σεβαστεί τα δικαιώματα τρίτων (συμπεριλαμβανομένων των χρηστών) και τον ισχύοντα κανονισμό.

3.11. Δεν είναι εγγυημένη η παρεμπόδιση περιεχομένου

Αναγνωρίζετε ότι η χρήση των Υπηρεσιών iKydz δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο που θεωρείτε ανάρμοστο θα είναι 100% μη διαθέσιμο συνεχώς ή ανά πάσα στιγμή. Αναλαμβάνετε τον πλήρη κίνδυνο και την ευθύνη για τη χρήση ή την p πίστη στις υπηρεσίες iKydz όσον αφορά στον αποκλεισμό περιεχομένου. Η “ψευδής θετική” φραγή περιεχομένου μπορεί να εμφανιστεί κατά διαστήματα ή ανά πάσα στιγμή. Επιδιώκουμε να επιτρέψουμε τον επαρκή έλεγχο των φίλτρων περιεχομένου, ώστε να επιτρέπεται η χρήση του αποδεκτού περιεχομένου από το Χρήστη, εάν αυτό είναι η πρόθεση του Χρήστη. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι κάποιο περιεχόμενο που θα θεωρούσατε αποδεκτό δεν θα εμποδιστεί από τις Υπηρεσίες iKydz. Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι το iKydz  κατηγοριοποιεί εσφαλμένα έναν ιστότοπο ή μια υπηρεσία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υποστήριξη της iKydz στη διεύθυνση support@ikydz.com για να υποβάλετε το ζήτημα για έλεγχο.

3.12. Αποκλεισμός

Διατηρούμε το δικαίωμα να σας αποκλείσουμε από τις Υπηρεσίες iKydz χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση σε περίπτωση που εσείς ή οποιοσδήποτε Χρήστης σας,  παραβιάσετε αυτούς τους Όρους.

 1. Διάρκεια & Λήξη

4.1.  Διάρκεια

Με την επιφύλαξη πληρωμής, όπου εφαρμόζεται, των  χρεώσεων, ο λογαριασμός σας iKydz θα ενεργοποιηθεί και θα παραμείνει σε ισχύ για την περίοδο που αναφέρεται κατωτέρω, , εκτός εάν καταγγελθεί είτε από εμάς είτε από εσάς:

 1. Εφαρμογή Kydz Trial: χρήση της εφαρμογής iKydz Trial (μόνο δεδομένα επίδειξης) για περίοδο 30 ημερών από την εγγραφή του λογαριασμού iKydz.
 2. Μονάδα iKydz: υπό την προϋπόθεση της απόδειξης αγοράς, τη χρήση των Υπηρεσιών iKydz χρησιμοποιώντας τη μονάδα iKydz.
 3. Δοκιμαστική χρήση του iKydz Mobile: χρήση των Υπηρεσιών iKydz για περίοδο 30 ημερών (ή για την περίοδο που καθορίζεται από τους όρους της δωρεάν δοκιμής) από την εγγραφή του λογαριασμού χρήστη.
 4. Χρήστης iKydz Mobile: με την καταβολή της συνδρομής, η χρήση των υπηρεσιών iKydz για τη συμβατική περίοδο, σύμφωνα με το πρόγραμμα πληρωμής που έχετε επιλέξει. Τα προγράμματα ανανεώνονται αυτόματα για τον ίδιο όρο, εκτός εάν αποσταλεί η γραπτή ειδοποίηση ακύρωσης από οποιοδήποτε από τα μέρη τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την ανανέωση.

4.2. Ακυρώσεις

Μπορείτε να ακυρώσετε τον λογαριασμό σας iKydz οποιαδήποτε στιγμή. Όλες οι ακυρώσεις πρέπει να αποστέλονται στο: cancellations@ikydz.com. Δεν θα επιστρέφονται χρήματα για πρόωρη λήξη εκτός αν παραβούμε τους παρόντες όρους. Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε αυτή τη συμφωνία μαζί σας εάν:

 1. η παροχή των Υπηρεσιών δεν είναι, κατά την απόλυτη κρίση μας, πλέον εμπορική ή άλλως βιώσιμη ή
 2. η πληρωμή του Χρήστη για το your iKydz Mobile σας δεν έχει πραγματοποιηθεί εντός 15 ημερών από την ημερομηνία λήξης της πληρωμής. Σε αυτή την περίπτωση, θα σας ειδοποιήσουμε μέσω email (στην καταχωρημένη διεύθυνση του email σας) για την αδυναμία να πληρώσετε κατά την αρχική προθεσμία πληρωμής και θα σας τάξουμε προθεσμία 15 ημερών για την καταγγελία.

4.3.  Καταγγελία λόγω παραβίασης

Μπορούμε να αναστείλουμε ή να ακυρώσουμε την εγγραφή σας άμεσα σε περίπτωση παραβίασης από εσάς αυτών των Όρων, με γραπτή ειδοποίηση. Μπορούμε να ακυρώσουμε τον Λογαριασμό οποιουδήποτε Χρήστη Δωρεάν Δοκιμής ανά πάσα στιγμή, με ειδοποίηση 30 ημερών πριν από την λήξη, , και των χρηστών iKydz Mobile, παρέχοντάς σας ειδοποίηση 30 ημερών πριν από τη λήξη της διάρκειας οποιουδήποτε Χρήστη iKydz Mobile.

4.4.  Κατά την λήξη

Σε περίπτωση  καταγγελίας για οποιονδήποτε λόγο, η πρόσβασή σας στον λογαριασμό σας iKydz και όλο το περιεχόμενό του θα απενεργοποιηθεί και το περιεχόμενό σας θα διαγραφεί, εκτός αυτού που διατηρείται σε αντίγραφα ασφαλείας (αντίγραφα ασφαλείας μόνο για σκοπούς ανάκτησης ή για ενδεχόμενους νομικούς λόγους). Θα καταργήσετε την εγκατάσταση του λογισμικού iKydz σύμφωνα με τις οδηγίες του λειτουργικού συστήματος της συσκευής σας.

 1. Οι υποχρεώσεις σας

5.1. Εγγραφή

Πρέπει να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό iKydz για να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε  τις Υπηρεσίες iKydz. Για να εγγραφείτε, πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα με τα στοιχεία σας (email και όνομα) και συμφωνώντας με αυτούς τους Όρους. Εγγυάστε ότι αυτές οι πληροφορίες είναι και θα είναι ανά πάσα στιγμή σωστές, πλήρεις και ακριβείς. Θα σας αποσταλεί ένα email επαλήθευσης και θα προσπαθήσουμε να σας παρέχουμε άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες iKydz.

5.2. Κωδικοί πρόσβασης

Οι κωδικοί πρόσβασης για τον λογαριασμό σας iKydz πρέπει να παραμείνουν εμπιστευτικοί και επομένως είναι δική σας ευθύνη να διαφυλάξετε και να διασφαλίσετε την ορθή χρήση τους. Συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε αμέσως μόλις αποκαλυφθούν οι κωδικοί πρόσβασης ή όταν μάθετε για τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας iKydz ή για οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας που σας γίνεται γνωστή. Για να μας ενημερώσετε, στείλτε μας ένα email στη διεύθυνση support@ikydz.com.

5.3. Η Πύλη πελατών της iKydz & η Εφαρμογή iKydz

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται τα στοιχεία ελέγχου της Πύλης Πελατών της iKydz και της Εφαρμογής iKydz, καθώς και την επεξεργασία οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων μέσω των Υπηρεσιών iKydz ως επακόλουθο, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, αποθήκευσης και ανάλυσης στην Πύλη Πελατών iKydz. Η iKydz εφαρμόζει αυτόματα τις ρυθμίσεις και τις οδηγίες που παρέχετε.

5.4. Συνεργασία με την τήρηση των ισχυόντων κανονισμών.

Συμφωνείτε ότι μπορούμε να διαμορφώσουμε τις Υπηρεσίες iKydz έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση σε συγκεκριμένους ιστότοπους, πρωτόκολλα ή τεχνολογίες κατά τη χρήση των Υπηρεσιών iKydz. Ειδικά, αλλά όχι μόνο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την επιλογή σε περιπτώσεις όπου:

 1. είναι γνωστό ή υπάρχει υπόνοια ότι αυτές χρησιμοποιούνται για την παραβίαση υποχρεωτικών εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών ή/και
 2. εάν πιστεύουμε (κατά την απόλυτη κρίση μας) ότι αυτές μπορεί να είναι επιβλαβείς για τις Υπηρεσίες iKydz.
 1. Δεδομένα χρήστη

6.1. Περιεχόμενο χρήστη

Οι Υπηρεσίες iKydz παρακολουθούν και αποθηκεύουν πληροφορίες που μεταδίδονται από τις Συσκευές όπου είναι εγκατεστημένο το Λογισμικό iKydz, το οποίο μπορεί να σχετίζεται με τις ηλεκτρονικές δραστηριότητες των Χρηστών (χρήση εφαρμογών, αναζήτηση, προγράμματα κοινωνικής δικτύωσης, περιήγηση κλπ.),  ορισμένες επικοινωνίες (φόρμες προγραμμάτων κοινωνικής δικτύωσης, ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων κ.λπ.) και περιλαμβάνει χωρίς περιορισμό ονόματα επαφών και άλλες πληροφορίες του λογαριασμού χρήστη στις Υπηρεσίες και επιπλέον οι Υπηρεσίες iKydz μπορούν να σας παρέχουν τη δυνατότητα δημιουργίας, δημοσίευσης ή κοινής χρήσης περιεχομένου (συλλογικά, “Περιεχόμενο Χρήστη”). Ενώ συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και αναλύουμε αυτές τις πληροφορίες για Εσάς και για λογαριασμό σας, εσείς και οι Χρήστες είστε οι μόνοι κάτοχοι αυτών των πληροφοριών και αποκλειστικά υπεύθυνοι για το σύνολο του Περιεχομένου Χρήστη που μας διαβιβάζεται. Εσείς, εξ ονόματός σας και για λογαριασμό των Χρηστών σας, μας παραχωρείτε μια παγκόσμια, ανέκκλητη, απαλλαγμένη από δικαιώματα εκμετάλλευσης, μη αποκλειστική, με δυνατότητα παραχώρησης περαιτέρω αδείας, άδεια για την αποθήκευση Περιεχομένου Χρήστη στους διακομιστές μας για σκοπούς που καθορίζονται στους παρόντες Όρους. Με τη δημιουργία, την ανάρτηση ή τη κοινοποίηση του Περιεχομένου Χρήστη σας στην Υπηρεσία ή μέσω της Υπηρεσίας iKydz και με την επιφύλαξη της Πολιτικής Απορρήτου Δεδομένων της iKydz, χορηγείτε στην iKydz μια παγκόσμια, μη αποκλειστική, με δυνατότητα παραχώρησης περαιτέρω αδείας, απαλλαγμένη από δικαιώματα εκμετάλλευσης, μεταβιβάσιμη άδεια για αναπαραγωγή, διανομή, δημόσια προβολή, δημόσια εκτέλεση, δημιουργία παράγωγων έργων και αλλιώς χρήση, τροποποίηση και εκμετάλλευση του Περιεχόμενο Χρήστη σας για τους σκοπούς παροχής των Υπηρεσιών iKydz. Παραιτείστε από οποιοδήποτε δικαίωμα που ενδέχεται να έχετε σχετικά με την τροποποίηση ή χειρισμό με οποιονδήποτε τρόπο του Περιεχομένου Χρήστη σας, που μπορεί να αμφισβητείται από εσάς Αυτή η άδεια θα συνεχιστεί όταν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες iKydz. Η iKydz διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να αποδεχθεί, να δημοσιεύσει, να προβάλει ή να μεταδώσει οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

6.2. Ευθύνη για το Περιεχόμενο Χρήστη

Δεν ελέγχουμε ή εποπτεύουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη, εκτός εάν απαιτείται σύμφωνα με τις οδηγίες σας (π.χ. μέσω διαμόρφωσης της Πύλης Πελατών iKydz ή της εφαρμογής iKydz) ή από το εφαρμοστέο δίκαιο, από αρμόδια δικαστική ή διοικητική απόφαση. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να εξαλείψουμε ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη εάν καταλάβουμε ότι παραβιάζει ή ενδέχεται να παραβιάζει το νόμο ή τα δικαιώματα τρίτων. Πρέπει να έχετε δικαιώματα στο περιεχόμενο που δημοσιεύετε. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

 1. είστε κάτοχος του περιεχομένου που δημοσιεύτηκε από εσάς στις ή μέσω των υπηρεσιών iKydz ή διαφορετικά ότι έχετε το δικαίωμα να χορηγήσετε την άδεια που ορίζεται στους παρόντες Όρους;
 2. η δημοσίευση και η χρήση του Περιεχομένου Χρήστη σας στις ή μέσω των Υπηρεσιών iKydz δεν παραβιάζει τα δικαιώματα απορρήτου, τα δικαιώματα δημοσιότητας, τα πνευματικά δικαιώματα, τα συμβατικά δικαιώματα, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου και
 3. η δημοσίευση του Περιεχομένου Χρήστη σας στις Υπηρεσίες iKydz δεν έχει ως αποτέλεσμα την παραβίαση της σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και σε ένα τρίτο μέρος.
 4. Δεν θα αναρτήσετε ελλιπείς, ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, δεν θα υποδυθείτε άλλο άτομο ή θα παραποιήσετε εσφαλμένα την σχέση σας με ένα άτομο ή μια οντότητα
 5. Δεν θα παρενοχλείτε, παρακολουθείτε , κακοποιείτε  ή δημοσιεύετε άσχετο ή απαράδεκτο υλικό
 6. Δεν θα αναρτήσετε διαφημίσεις, marketingή ανεπιθύμητους συνδέσμους ή περιεχόμενο, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από τους παρόντες Όρους (η δημοσίευση του ίδιου περιεχομένου περισσότερες από μία φορές μπορεί να θεωρηθεί ως “ανεπιθύμητο” ή “ενοχλητικό””)

Συμφωνείτε να πληρώσετε για όλα τα δικαιώματα χρήσης, τα τέλη συνδρομής και οποιαδήποτε άλλα χρηματικά ποσά που οφείλονται σε οποιοδήποτε πρόσωπο λόγω του περιεχομένου που αναρτάτε στις ή μέσω των Υπηρεσιών iKydz. Αναγνωρίζετε επίσης και συμφωνείτε ότι το Περιεχόμενο Χρήστη σας είναι μη εμπιστευτικό και μη ιδιοκτησιακό.

6.3. Περιεχόμενο χρήστη κατά την λήξη

Σε περίπτωση καταγγελίας για οποιονδήποτε λόγο, η πρόσβαση στον λογαριασμό σας iKydz και σε όλο το Περιεχόμενο Χρήστη σας θα απενεργοποιηθεί και το Περιεχόμενο Χρήστη θα διαγραφεί. Ωστόσο, ενδέχεται να διατηρήσουμε ένα τέτοιο Περιεχόμενο Χρήστη:

 1. υπό μορφής πρωτοκόλλων αντιγράφων ασφαλείας και
 2. για την κάλυψη τυχόν νομικών ευθυνών που μπορεί να προκύψουν από τη σχέση μας με εσάς. Η πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα θα αποκλειστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, εκτός αν προκύψει τέτοιο γεγονός.

6.4. Διατήρηση δεδομένων

Αν υπάρχουν δεδομένα που θέλετε να διατηρήσετε για νομικούς λόγους, πρέπει να το ζητήσετε μέσω του πίνακα ελέγχου της πλατφόρμας πριν από την λήξη . Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση αυτών των δεδομένων. Αν καταγγείλουμε τη σύμβαση χωρίς προειδοποίηση επειδή παραβιάσατε τους παρόντες Όρους, θα πρέπει να μας παράσχετε αποδείξεις για την ανάγκη διατήρησης των δεδομένων εντός 3 ημερών από την καταγγελία, και θα έχετε επιπλέον 5 ημέρες για να λάβετε αυτά τα δεδομένα. Επίσης θα διατηρήσουμε δεδομένα σύμφωνα με αυτά που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Διατήρησης Δεδομένων.

 1. Χρεώσεις και πληρωμή τελών

7.1. Τέλη

Τα τέλη για τις μονάδες iKydz και το iKydz Mobile καθώς και τα τυχόν προγράμματα πληρωμής καθορίζονται στη διεύθυνση www.ikydz.com ή μέσω των μεταπωλητών μας (“Τέλη”). Για τα προγράμματα πληρωμών, συμφωνείτε να καταβάλετε τα Τέλη που καθορίζονται στο Πρόγραμμα που εσείς έχετε επιλέξει. Η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών που παρέχεται από εμάς ή όπως συμφωνήθηκε από εμάς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα δεδομένα που επεξεργάζεται ο πάροχος της πύλης πληρωμών, τα οποία θα γίνονται σύμφωνα με τους όρους που έχουν τεθεί στη διάθεσή σας στη διαδικασία πληρωμής. Κατά την περιοδική ανανέωση, θα χρεωθείτε με την τρέχουσα τιμή, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς μαζί μας. Τα τέλη δεν μπορούν να ακυρωθούν και δεν επιστρέφονται. Τα τέλη για πρόσθετους Χρήστες ή Συσκευές που προστέθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγραφής χρεώνονται στην ίδια τιμή όπως για τις προϋπάρχουσες συνδρομές και τα συνολικά τέλη συνδρομής θα αυξηθούν ανάλογα.

7.2. Ενημερώσεις τιμών

Οι τιμές για τις Υπηρεσίες iKydz ενδέχεται να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή, δίνοντάς σας γραπτή προειδοποίηση τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών. Εάν δεν απορρίψετε μια τέτοια αλλαγή τιμής γραπτώς ζητώντας την λήξη των Υπηρεσιών iKydz, θα θεωρηθεί ότι έχετε αποδεχτεί τις νέες τιμές. Οι νέες τιμές που θα ισχύουν για την επόμενη περίοδο ανανέωσης ή συνδρομή, μπορούν να ανακοινωθούν τη στιγμή της εγγραφής ή της ανανέωσης. Σε περίπτωση που συνεχίσετε τη χρήση των Υπηρεσιών iKydz μετά την ημερομηνία ανανέωσης, θα θεωρηθεί ότι έχετε αποδεχτεί τις νέες τιμές.

7.3. Τιμολόγηση

Η τιμολόγηση των τελών συνδρομής θα πραγματοποιείται κατά την αποδοχή της ηλεκτρονικής παραγγελίας και 15 ημέρες πριν από την ανανέωση της περιόδου εγγραφής. Θα τιμολογηθείτε για επιπλέον Χρήστες – για ολόκληρη την περίοδο, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έναρξης. Οι ανανεώσεις χρεώνονται με την τακτικότητα που ορίζεται στη φόρμα παραγγελίας σας. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παραγγελία, τα τιμολόγια εκδίδονται σε ευρώ ή δολάρια (όπως υποδεικνύεται). Συμφωνείτε να παρέχετε σε εμάς ή στον αντιπρόσωπό μας πλήρη και ακριβή στοιχεία χρέωσης και επικοινωνίας.

7.4. Πληρωμή

Εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά στο έντυπο παραγγελίας σας, όλα τα τιμολογηθέντα ποσά θα είναι οφειλόμενα και καταβλητέα προκαταβολικά κατά την ανάθεση της υπηρεσίας και 7 ημέρες πριν από την ανανέωση. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να καταγγείλουμε την παρούσα Συμφωνία και να έχουμε πρόσβαση στις Υπηρεσίες iKydz αν δεν πληρώσετε έγκαιρα. Σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα, θα μας δώσετε έγκυρα και ενημερωμένα στοιχεία πιστωτικής κάρτας ή με έγκυρη εντολή αγοράς ή με εναλλακτικό έγγραφο που γίνεται βασίμως αποδεκτό από εμάς. Εάν παρέχετε πληροφορίες πιστωτικής κάρτας, μας εξουσιοδοτείτε να χρεώνουμε αυτή την πιστωτική κάρτα για όλες τις Υπηρεσίες iKydz που αναφέρονται στο έντυπο παραγγελίας για την αρχική συνδρομή και στη συνέχεια για οποιαδήποτε περίοδο ανανέωσης της εγγραφής.

7.5. Καθυστερημένες πληρωμές

Οι καθυστερημένες πληρωμές ενδέχεται να επιβάλουν τόκους υπερημερίας με επιτόκιο 1,5% του οφειλόμενου υπολοίπου ανά μήνα ή το ανώτατο επιτρεπόμενο από το νόμο επιτόκιο, όποιο είναι χαμηλότερο, από την ημερομηνία κατά την οποία η πληρωμή ήταν πληρωτέα μέχρι την ημερομηνία καταβολής. Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής, ενδέχεται να απαιτήσουμε μελλοντικές ανανεώσεις συνδρομής και Έντυπα Παραγγελίας με όρους πληρωμής συντομότερου χρόνου από εκείνον που καθορίζεται στο παρόν, ή να αναστείλουμε ή να καταγγείλουμε την παρούσα Συμφωνία και την πρόσβαση στις Υπηρεσίες iKydz.

7.6. Φόροι

Εάν προβλέπεται διαφορετικά, οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τυχόν φόρους που ενδεχομένως ισχύουν, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό του ΦΠΑ ή ισοδύναμου φόρου επί των πωλήσεων. Οι φόροι αυτοί βαραίνουν εσάς. Εάν έχουμε τη νομική υποχρέωση να πληρώσουμε ή να εισπράξουμε τους φόρους για τους οποίους βαρύνεστε εσείς βάσει αυτής της ρήτρας, το αναλογούν ποσό τιμολογείται προς Εσάς και πληρώνεται από Εσάς, εκτός αν μας προσκομίσετε έγκυρο πιστοποιητικό φορολογικής απαλλαγής εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια φορολογική αρχή.

 1. Παροχή Υπηρεσιών, Ασφάλεια και Υποστήριξη, Αναστολή

8.1. Παροχή υπηρεσιών

Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να σας προσφέρουμε ανά πάσα στιγμή τις Υπηρεσίες iKydz, αλλά σε καμία περίπτωση εκτός από δική μας αμέλεια, δεν θα ευθυνόμαστε για διακοπές της Υπηρεσίας iKydz ή τη διακοπή λειτουργίας. Λόγω ειδικών προβλημάτων συντήρησης, ασφάλειας ή χωρητικότητας, καθώς και λόγω ορισμένων συμβάντων στα οποία δεν μπορούμε να έχουμε επιρροή (π.χ. ανωμαλίες σε δίκτυα δημόσιων επικοινωνιών, διακοπή ηλεκτρισμού κλπ.), οι Υπηρεσίες iKydz ενδέχεται να ανασταλούν προσωρινά ή να επηρεαστούν από σύντομες ανωμαλίες.

8.2. Ασφάλεια

Κατανοείτε ότι οι Υπηρεσίες iKydz θα χρησιμοποιηθούν για τη μετάδοση του Περιεχομένου Χρήστη σας στις Υπηρεσίες iKydz που συλλέγονται από τις Συσκευές που συσχετίζονται με το Λογαριασμό Χρήστη, και ότι κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, αυτό το Περιεχόμενο Χρήστη, συμπεριλαμβανομένων ονομάτων επαφών, email ή επικοινωνιών IM, δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλες πληροφορίες του λογαριασμού, μεταφέρονται (κρυπτογραφούνται) μέσω του Διαδικτύου. Αυτή τη στιγμή δεν αποθηκεύονται με κρυπτογραφημένο τρόπο, καθώς αυτό θα παρεμπόδιζε τις υπηρεσίες παρακολούθησης και φιλτραρίσματος.

8.3. Εμπιστευτικότητα

Συμφωνούμε να διατηρούμε εμπιστευτικά και να καταβάλλουμε τις βέλτιστες προσπάθειες για την αποτροπή και την προστασία του Περιεχομένου Χρήστη από μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή χρήση, εκτός εάν απαιτείται από κάποιο δικαστήριο ή δημόσια αρχήν να αποκαλυφθεί τέτοιο Περιεχόμενο Χρήστη.

8.4. Παρακολούθηση

Εκτός από την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των χρηστών, κατόπιν αιτήματός σας και εξ ονόματός σας, σύμφωνα με αυτούς τους όρους, που είναι ένας από τους στόχους των υπηρεσιών iKydz, συμφωνείτε να συμπεριλάβουμε την προαιρετική λειτουργική δυνατότητα εντοπισμού χρηστών που μας επιτρέπει να συλλέγουμε, για τη βελτίωση των Υπηρεσιών μας iKydz, γενικές στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας iKydz. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από εμάς σχετιζόμενες με τον Λογαριασμό σας, αλλά στη συνέχεια επεξεργάζονται σε ανώνυμη βάση.

8.5. Υποστήριξη                           

Προσπαθούμε να παρέχουμε τις Υπηρεσίες iKydz 24 ώρες το 24ωρο, ωστόσο λόγω ζητημάτων συντήρησης, ασφάλειας ή χωρητικότητας, αλλά και λόγω ορισμένων γεγονότων στα οποία δεν μπορούμε να έχουμε επιρροή (ανωτέρα βία), οι Υπηρεσίες iKydz ενδέχεται να τεθούν προσωρινά σε αναστολή ή να επηρεαστούν. Η πολιτική μας υποστήριξης καθορίζεται στη διεύθυνση www.ikydz.com.

8.6. Τεχνικές απαιτήσεις

Οι τεχνικές απαιτήσεις της μονάδας iKydz, του iKydz Mobile και του λογισμικού iKydz παρατίθενται στη διεύθυνση www.ikydz.com (συγκεκριμένα στο https://www.ikydz.gr/system-requirements/).

 1. Προστασία Απορρήτου και Δεδομένων

9.1. Προστασία απορρήτου και δεδομένων

Οι Υπηρεσίες iKydz σάς επιτρέπουν να επεξεργάζεστε τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών που βρίσκονται υπό τον έλεγχό σας. Η πολιτική απορρήτου μας αποτελεί μέρος αυτών των όρων και είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.ikydz.gr/data-privacy-policy/, και αποδέχεστε ρητά τους όρους της πολιτικής απορρήτου.

 1. Εγγυήσεις και Υποστήριξη

10.1. Οι εγγυήσεις σας

Εγγυάστε ότι θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες iKydz σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και την ισχύουσα νομοθεσία. Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες iKydz σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής, το απόρρητο τηλεπικοινωνιών, την αποφυγή διακρίσεων και την προστασία της προσωπικής εικόνας, τιμής και φήμης. Αναλαμβάνετε να συμμορφώνεστε πλήρως με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία ενσωματώνεται ως μέρος αυτής. Εγγυάστε ότι:

 1. Είστε ηλικίας άνω των 18 ετών
 2. Είστε είτε ο ιδιοκτήτης των Συσκευών στις οποίες επιθυμείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό iKydz, είτε Εσείς είστε ο ενοικιαστής τέτοιων Συσκευών και, εάν απαιτείται σύμφωνα με το νόμο, έχετε την εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη τέτοιων Συσκευών.
 3. Έχετε ενημερώσει όλους τους χρήστες ηλικίας 14 ετών και άνω ότι οι Συσκευές που χρησιμοποιούνται από αυτούς περιλαμβάνουν λογισμικό ελέγχου και παρακολούθησης και έχετε λάβει άδεια από τέτοιους Χρήστες για αυτού του είδους τη δραστηριότητα, όπως προβλέπεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή
 4. υπάρχουν υποχρεωτικοί κανόνες στη χώρα σας που θα σας απάλλασσαν από τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις.
 5. Συμφωνείτε ότι συμμορφώνεστε πλήρως με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που περιλαμβάνεται στους παρόντες Όρους και διατίθεται στη διεύθυνση https://www.ikydz.gr/data-privacy-policy/.

10.2. Περιορισμένη εγγύηση ενός έτους στη μονάδα iKydz

Αυτή η εγγύηση καλύπτει τη λειτουργία των μονάδων iKydz στο οικιακό σας δίκτυο. Εκτός από όσα περιγράφονται στην ενότητα 3.4 ανωτέρω, οι μονάδες iKydz φέρουν εγγύηση λειτουργικότητας για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία αγοράς. Αν μια μονάδα iKydz αποτύχει να ενεργοποιηθεί, δεν ξεκινάει με επιτυχία ή παρουσιάζει βλάβη κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η πρώτη σας προσφυγή για επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγές είναι στον λιανοπωλητή όπου αγοράστηκε η μονάδα iKydz σύμφωνα με τις πολιτικές επιστροφής του λιανοπωλητή. Αν ο λιανοπωλητής δεν μπορεί να αντικαταστήσει ή να επιστρέψει τα χρήματα της αγοράς, μπορείτε να στείλετε τη μονάδα που παρουσίασε δυσλειτουργία μαζί με ένα αντίγραφο της απόδειξης αγοράς και, ενδεχομένως, περιγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν, στη διεύθυνση:

 • Omnitech S.A.
 • Κλεισθένους 231,
 • 15344 Γέρακας
 • Αττική, Ελλάδα

Η iKydz θα ελέγξει τη μονάδα iKydz και οποιαδήποτε συνοδευτική τεκμηρίωση της δυσλειτουργίας. Μετά από αυτόν τον έλεγχο, και ανάλογα με τα πορίσματα του ελέγχου, η iKydz μπορεί κατά την κρίση της:

 1. να επιστρέψει τη μονάδα iKydz σε εσάς με πιστοποίηση ότι είναι λειτουργική
 2. να αποκαταστήσει τυχόν ελάττωμα και στη συνέχεια να επιστρέψει τη μονάδα iKydz σε εσάς με πιστοποίηση ότι έχει γίνει επισκευή και ότι η μονάδα iKydz πρέπει τώρα να λειτουργεί κανονικά
 3. να φροντίσει για την επιστροφή των χρημάτων σε Εσάς, ή
 4. να στείλει σε Εσάς μια μονάδα iKydz ως αντικατάσταση.

Έχετε το δικαίωμα σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο 10.2 να σας επιστραφεί το ποσό χρημάτων που δώσατε για τη αγορά, να σας επισκευάσουμε τη μονάδα iKydz ή να σας αντικαταστήσουμε τη μονάδα iKydz. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι αυτή η περιορισμένη εγγύηση δεν παρέχει άλλα μέσα αποκατάστασης ή ότι δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε ευθύνη από πλευράς της iKydz. Αυτή η εγγύηση παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα και ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα τα οποία ποικίλλουν ανάλογα με τη δικαστική δικαιοδοσία. Εφόσον χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες iKydz που είναι εγκατεστημένες σε υλικό τρίτων κατασκευαστών, τυχόν ερωτήσεις ή προβληματισμοί σχετικά με τη λειτουργία του υλικού πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις εκφρασμένες εγγυήσεις και τις διαδικασίες αποκατάστασης από τους τρίτους κατασκευαστές. Η iKydz δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία ή τη λειτουργικότητα του υλικού τρίτων κατασκευαστών.

10.3. Εγγύηση συμμόρφωσης (κατά περίπτωση)

Σε περίπτωση που ισχύουν κανόνες για τους καταναλωτές, αναγνωρίζουμε και εγγυόμαστε ότι οι Υπηρεσίες iKydz συμμορφώνονται με την περιγραφή που παρέχεται από την iKydz και συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε τις προθεσμίες, τα έντυπα και τις συνέπειες από την άσκηση αυτού του δικαιώματος στην ισχύουσα ειδική νομοθεσία για τους καταναλωτές.

10.4. Καμία εφαρμογή του δικαιώματος υπαναχώρησης

Επειδή η παροχή των υπηρεσιών iKydz ξεκινά και τρέχει εντελώς ταυτόχρονα με κάθε νέα περίοδο εγγραφής ξεκινώντας απλά εισάγοντας τον λογαριασμό σας στο iKydz, συμφωνείτε ότι σε περίπτωση που οι ισχύοντες κανονισμοί σας δίνουν δικαίωμα υπαναχώρησης, δεν θα ασκήσετε αυτό το δικαίωμα υπαναχώρησης για να παραιτηθείτε από την εγγραφή σας για αυτή την περίοδο και να ανακτήσετε την πληρωμή της περιόδου εγγραφής.

10.5. Σύνδεσμοι

Οι υπηρεσίες μας iKydz ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων. Δεν κάνουμε καμία απολύτως αντιπροσώπευση ούτε αποδεχόμαστε οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τέτοιους ιστότοπους ούτε έχουμε κανέναν έλεγχο πάνω σε αυτούς. Οποιοδήποτε περιεχόμενο τρίτου ή σύνδεσμος σε ιστότοπο τρίτου έχει μόνο ενημερωτικούς σκοπούς.

10.6. Καμία Υποστήριξη

Τίποτα στην παρούσα συμφωνία δεν υποχρεώνει την iKydz να παρέχει οποιαδήποτε υποστήριξη για το λογισμικό iKydz. Η iKydz μπορεί, αλλά δεν έχει καμία υποχρέωση να διορθώσει τυχόν ελαττώματα στο λογισμικό ή/και να παρέχει ενημερώσεις στους κατόχους αδειών χρήσης του λογισμικού. Θα καταβάλλετε εύλογες προσπάθειες για την έγκαιρη αναφορά προς την iKydz για τυχόν ελαττώματα που εντοπίζετε στο Λογισμικό, ως βοήθημα για τη δημιουργία βελτιωμένων αναθεωρήσεων του λογισμικού. Η iKydz θα έχει παγκόσμια, απεριόριστη, απαλλαγμένη από δικαιώματα εκμετάλλευσης, μη αποκλειστική άδεια χρήσης για να κάνει χρήση τυχόν προτάσεων, παρατηρήσεων ή δηλώσεων του Δικαιοπάροχου για την ενίσχυση ή τη διόρθωση του λογισμικού και ο Δικαιοπάροχος δεν θα λάβει καμία αποζημίωση για τη συνεισφορά του.

10.7. Υποστηριζόμενες Χρήσεις

Οι Υπηρεσίες iKydz περιορίζονται στα συστήματα και τις εφαρμογές που υποστηρίζονται. Η iKydz δεν έχει καμία υποχρέωση να υποστηρίζει και δεν χορηγεί άδειες για μη υποστηριζόμενες χρήσεις των Υπηρεσιών iKydz για λόγους διαφορετικούς από αυτούς που περιγράφονται στην τεκμηρίωση της iKydz.

10.8. Άδεια πρόσβασης      

Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η άμεση αίτηση υποστήριξης μέσω οποιουδήποτε καναλιού επικοινωνίας για τη ρύθμιση, τη συνεχή χρήση ή την τεχνική αντιμετώπιση προβλημάτων των Υπηρεσιών iKydz θα αποτελεί επίσης ρητή άδεια για να επιτρέψετε στην iKydz ή στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους υποστήριξης να έχουν πρόσβαση στα αρχεία ρυθμίσεων και σε άλλες πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στους διακομιστές της iKydz. Η  iKydz απαιτεί τέτοια πρόσβαση για την αντιμετώπιση προβλημάτων, τον εντοπισμό σφαλμάτων ή τη βελτιστοποίηση της ρύθμισης ή χρήσης του Λογαριασμού Σας. Μπορείτε να περιορίσετε το επίπεδο πρόσβασης της iKydz ή των δεόντως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων που την υποστηρίζουν, στις πληροφορίες της πλευράς του διακομιστή σας μόνο με ρητή αναφορά κατά τη στιγμή της αίτησης υποστήριξης των ειδικών περιορισμών που επιθυμούν να επιβάλουν όσον αφορά τα αρχεία καταγραφής, διαδικασίες ή άλλες πληροφορίες από την πλευρά του διακομιστή. Η iKydz ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί της θα έχουν πρόσβαση μόνο σε τέτοιες πληροφορίες υπό τους όρους που έχετε ορίσει. Είτε καθορίζετε οποιουσδήποτε περιορισμούς στην απομακρυσμένη πρόσβαση είτε όχι, η iKydz θα διακόψει την πρόσβαση μετά την επίλυση του αιτήματος υποστήριξης.

 1. Ευθύνη

11.1. Περιορισμένη ευθύνη

Κατανοείτε και συμφωνείτε ρητά, εκτός από ό,τι καθορίζεται υποχρεωτικά από την ισχύουσα νομοθεσία, ότι η χρήση των Υπηρεσιών iKydz, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε περιεχομένου, πληροφοριών ή λειτουργιών που περιέχονται σε αυτές, βρίσκεται στην αποκλειστικά δική σας ευθύνη και παρέχεται “ως έχει” και ” ως διαθέσιμη” χωρίς αναφορές ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, είτε ρητές είτε σιωπηρές, που συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε, τις σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης.

 1. Η iKydz δεν δίνει καμία υπόσχεση και αποποιείται κάθε ευθύνης για συγκεκριμένα αποτελέσματα από τη χρήση της Υπηρεσίας iKydz και δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι:
  1. Η Υπηρεσία iKydz θα καλύψει τις απαιτήσεις σας
  2. Η υπηρεσία iKydz θα είναι αδιάλειπτη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα
  3. Τα αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση της Υπηρεσίας iKydz θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα
  4. Η ποιότητα οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας που διατίθεται στην Υπηρεσία iKydz θα ικανοποιήσει τις προσδοκίες σας, και
  5. Οποιαδήποτε σφάλματα στην Υπηρεσία iKydz θα διορθωθούν, και
  6. Οποιοδήποτε υλικό κάνετε λήψη ή αποκτηθεί με άλλον τρόπο μέσω της Υπηρεσίας iKydz είναι προσβάσιμο κατά τη δικής σας κρίση και κίνδυνο, και θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν ζημιά στο σύστημα του υπολογιστή σας ή την κινητή συσκευή ή για απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τη λήψη ή τη χρήση τέτοιου υλικού.
 2. Σε καμία περίπτωση η iKydz, οι διευθυντές της, οι εργαζόμενοι, οι μέτοχοι ή οι θυγατρικές της δεν είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε έμμεση ή επακόλουθη απώλεια, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, ζημιών, απώλειας φήμης, βλάβης εξοπλισμού ή άλλης ζημίας ή απώλειας, που προκύπτουν ή σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με:
  1. τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των Υπηρεσιών;
  2. την εμπιστοσύνη που έχετε θέσει για την πληρότητα, την ακρίβεια ή την ύπαρξη κάποιας από τις Υπηρεσίες
  3. τυχόν αλλαγές που ενδέχεται να επιφέρουμε στις Υπηρεσίες iKydz ή για οποιαδήποτε μόνιμη ή προσωρινή διακοπή της παροχής των Υπηρεσιών iKydz
  4. μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή τροποποίηση των δεδομένων σας ή αποτυχία να διατηρήσετε τον κωδικό σας ή τα στοιχεία του λογαριασμού σας ασφαλή και εμπιστευτικά
  5. τη διαγραφή, τη διαφθορά ή την αποτυχία αποθήκευσης οποιουδήποτε περιεχομένου και άλλων δεδομένων επικοινωνίας που διατηρούνται ή μεταδίδονται από ή μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών iKydz
  6. τυχόν σφάλματα σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για τυχόν απώλειες ή ζημίες οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης του περιεχομένου που δημοσιεύτηκε, ή στάλθηκε μέσω email, μεταδόθηκε ή άλλως διατέθηκε μέσω των υπηρεσιών iKydz, ή
  7. δηλώσεις ή συμπεριφορά οποιουδήποτε τρίτου στην Υπηρεσία iKydz.

11.2. Η συνολική μας υποχρέωση                                                                                 

Η συνολική μας υποχρέωση που προκύπτει από αυτή τη δήλωση  θα υπερβαίνουν είτε (α) το ανώτερο τα εκατό ευρώ (€ 100) είτε (β) τα συνολικά τέλη συνδρομής που καταβάλλατε στην Εταιρεία έως την ημερομηνία εκείνη, όποιο ποσό είναι το μικρότερο. Η ισχύουσα νομοθεσία δεν μπορεί να επιτρέψει τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό της ευθύνης ή των παρεπόμενων ή επακόλουθων ζημιών, επομένως ο παραπάνω περιορισμός ή αποκλεισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ευθύνη μας θα περιοριστεί στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 1. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

12.1. Ιδιοκτησία

Είμαστε κάτοχοι ή είμαστε δικαιοδόχοι όλων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας στην τεχνολογία που βασίζεται στις Υπηρεσίες iKydz. Η πρόσβαση και η χρήση των Υπηρεσιών μας iKydz δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε μεταβίβαση όλων ή μέρους αυτών των δικαιωμάτων σε εσάς. Το λογισμικό iKydz θα παραμείνει αποκλειστική ιδιοκτησία της iKydz και όλα τα δικαιώματα σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και εμπορικά μυστικά που ισχύουν για αυτό, θα παραμείνουν στην κατοχή της iKydz και/ή των δικαιοπαρόχων μας . Δεν θα κάνετε τίποτα ασυμβίβαστο με τον τίτλο μας. Δεν θα μεταβιβάσετε, πωλήσετε, εκχωρήσετε, παραχωρήσετε περαιτέρω άδεια χρήσης, δεν θα δεσμεύσετε ή δεν θα διαθέσετε, δεν θα επιβαρυνθείτε ή δεν θα έχετε εμπράγματη ασφάλεια ή βάρος εναντίον ή ενάντια σε οποιοδήποτε συμφέρον στο λογισμικό χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας έγκριση. Δεν θα αφαιρέσετε κανένα εμπορικό σήμα, εμπορικό όνομα, ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλη ειδοποίηση ιδιοκτησίας σχετικά με τις Υπηρεσίες μας.

12.2. Εμπορικά σήματα

Δεν θα χρησιμοποιείτε τα εμπορικά σήματα, τα εμπορικά ονόματα, τα λογότυπα, τα ονόματα τομέων, άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μάρκας ή οποιοδήποτε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή που σχετίζονται με την iKydz χωρίς τη συγκατάθεσή μας.

 1. Διάφορα

13.1. Συμφωνία

Οι παρόντες Όροι αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και την iKydz σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας iKydz από εσάς. Η παράλειψή μας να ασκήσουμε ή να επιβάλλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων δεν θα αποτελεί παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη. Εάν κάποια διάταξη των παρόντων Όρων διαπιστωθεί από αρμόδιο δικαστήριο ως άκυρη, τα μέρη συμφωνούν ότι το δικαστήριο πρέπει να προσπαθήσει να υλοποιήσει τις προθέσεις των μερών όπως αντικατοπτρίζονται στη διάταξη και οι υπόλοιπες διατάξεις των παρόντων Όρων παραμένουν σε πλήρη ισχύ και αποτέλεσμα. Οι τίτλοι των τμημάτων και οι σχολιασμοί στους παρόντες Όρους είναι μόνο για λόγους ευκολίας και δεν έχουν νομικό ή συμβατικό αποτέλεσμα.

13.2. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε την iKydz, τους αντιπροσώπους της, τους διευθυντές, τους προϊσταμένους, τους υπαλλήλους και τους συνεργάτες για οποιαδήποτε απώλεια, ευθύνη ή κόστος που προκύπτει από την παραβίαση οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους ή οποιασδήποτε ισχύουσας νομοθεσίας, κανόνων ή κανονισμών ή δικαιωμάτων τρίτων με τη χρήση από εσάς των Υπηρεσιών iKydz.

13.3. Τροποποιήσεις

Μπορούμε να τροποποιήσουμε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση το σχέδιο, το κόστος ή/και η διαμόρφωση των Υπηρεσιών iKydz, καθώς και κάποιες ή όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες, ενδέχεται να προσθέσουμε νέες και να αναθεωρήσουμε αυτούς τους Όρους (συμπεριλαμβανομένων της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων της iKytxz  και της Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική σχετικά με τα Cookies). Για οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών των Όρων θα ειδοποιηθείτε και θα εκτελεστεί από την ημερομηνία που αναφέρεται στην ειδοποίηση και οποιαδήποτε μεταγενέστερη χρήση των Υπηρεσιών iKydz θα υπόκειται στους νέους Όρους, επομένως σας συνιστούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά. Οι Υπηρεσίες iKydz είναι έργο σε εξέλιξη και διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να αναστείλουμε προσωρινά τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο. Η ειδοποίηση για οποιαδήποτε αναστολή θα δοθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

13.4. Επικοινωνία και ειδοποιήσεις

Συμφωνείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω email σχετικά με τις Υπηρεσίες iKydz. Δεν θα κοινοποιήσουμε το email σας σε τρίτους, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται εδώ. Μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας για ειδοποιήσεις πληροφοριών και υπηρεσιών σχετικές με το λογαριασμό σας ή όταν απαιτείται από το νόμο. Με την παρούσα αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι τέτοιες ειδοποιήσεις θα ισχύουν κατά την ανάρτησή τους στην Ιστοσελίδα iKydz ή την Πύλη Πελατών της iKydz ή την παράδοσή τους σε Εσάς μέσω email. Εάν δεν μας παρέχετε ακριβείς πληροφορίες, δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι εάν δεν σας ειδοποιήσουμε.

13.5. Δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και η παροχή και χρήση των Υπηρεσιών iKydz υπόκεινται στο ιρλανδικό δίκαιο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων. Για την επίλυση οποιωνδήποτε συγκρούσεων σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή παραβίαση αυτών των Όρων ή τη χρήση των Υπηρεσιών iKydz, τα μέρη υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, με την επιφύλαξη τυχόν εφαρμοστέων δικαιωμάτων των καταναλωτών να προσφεύγουν το δικαστήριο της κατοικίας του χρήστη. Τα μέρη συμφωνούν να χρησιμοποιήσουν όλες τις εύλογες προσπάθειες για την φιλική επίλυση αυτών των ζητημάτων πριν από την έναρξη οποιασδήποτε νομικής δράσης.

13.6. Online Ανάλυση Συγκρούσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών διαθέσιμη εδώ: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

13.7. Επικοινωνία

Οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την iKydz, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή αυτούς τους Όρους θα πρέπει να απευθύνονται στη διεύθυνση info@ikydz.gr.. Η iKydz Ltd είναι εγγεγραμμένη στην Ιρλανδία, Αριθμός 562098, με δηλωθείσα διεύθυνσή της στο 1A Hume Centre, Hume Avenue, Parkwest, Dublin 12, Ireland. VAT No. IE3384973RH και εκπροσωπείται σε Ελλάδα και Κύπρο από την Omnitech S.A.  Κλεισθένους 231, 25344 Γέρακας Αττικής. ΑΦΜ:EL095705083 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.