Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της iKydz

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Γιατί πρέπει να διαβάσετε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου

Ζητάμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το έγγραφο επειδή περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συλλογής και χρήσης των Προσωπικών σας Δεδομένων, τόσο από άποψη διαφάνειας όσο και από άποψη ασφάλειας

Η iKydz Ltd (συμπεριλαμβανομένων των συνεργατών και θυγατρικών της) που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο, καθώς η iKydz δεσμεύεται να διατηρεί το απόρρητό σας κατά τη διάρκεια όλων των δραστηριοτήτων της. Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να εξηγήσει το φάσμα των μέτρων που λαμβάνουμε για την προστασία του απορρήτου σας και παρέχει πληροφορίες για το πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, κοινοποιούμε και αποθηκεύουμε δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών σας Δεδομένων (βλ. Τον ορισμό παρακάτω), τα οποία συλλέγονται ως αποτέλεσμα των διαφόρων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των σχέσεων που έχουμε συνάψει μαζί σας.

Σκοπός της συλλογής αυτών των Προσωπικών Δεδομένων από την iKydz είναι να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες μας σε σας όταν επωφελείστε από τις Υπηρεσίες iKydz και τη χρήση του ιστοτόπου μας. Όταν αγοράζετε ή χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της iKydz και την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

Διαβάστε προσεκτικά τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της iKydz. Αυτές είναι η κύρια νομική βάση στην οποία βασίζεται η iKydz για να επεξεργαστεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Σε ορισμένες περιορισμένες περιπτώσεις, η iKydz θα βασίζεται στη ρητή και ενημερωμένη συγκατάθεσή σας ως νομική βάση για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. Αυτό συμβαίνει π.χ. όταν πρέπει να συμμετέχετε ρητά για να λάβετε συγκεκριμένες πληροφορίες marketing στο σημείο αγοράς των υπηρεσιών της iKydz. Θα ειδοποιηθείτε εκ των προτέρων για το δικαίωμά σας να αποκλείσετε τη λήψη τυχόν μελλοντικών πληροφοριών marketing.

Οι υπηρεσίες της iKydz που παρέχουμε σε εσάς περιλαμβάνουν τη χρήση του ιστότοπου της iKydz ή εφαρμογών που έχουν σχεδιαστεί για πρόσβαση στον ιστότοπο, ανεξάρτητες εφαρμογές για υπολογιστές ή κινητές συσκευές ή το λογισμικό που ενσωματώνεται σε μια μονάδα iKydz ή στη διασύνδεση πρωτοκόλλου εφαρμογής στο API) που επιτρέπει απλώς στο λογισμικό να επικοινωνεί με διακομιστές της iKydz (για να επιτρέπεται η ροή πληροφοριών από τη μονάδα iKydz στους χρήστες).

Εάν επεκτείνουμε το εύρος των υπηρεσιών της iKydz στο μέλλον, θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων και θα ενημερώσουμε την Πολιτική μας για την Προστασία Δεδομένων, έτσι ώστε να είστε πλήρως ενήμεροι και ενημερωμένοι για τέτοιες αλλαγές.

Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει αναθεωρηθεί και ενημερωθεί με βάση τη νέα νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων  που τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018.

Αυτή η πολιτική θα πρέπει να διαβαστεί σε συνδυασμό με την αναθεωρημένη και ενημερωμένη Δήλωση Προστασιας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική για τα Cookies που αναφέρεται ξεχωριστά στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα όταν έχετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας www.ikydz.gr και τους αναθεωρημένους και ενημερωμένους μας Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της iKydz. Αυτά τα έγγραφα έχουν επίσης ενημερωθεί με βάση τη νέα νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων  που τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018.

Αρχικά, είναι σημαντικό να κατανοήσετε ποιες είναι οι πληροφορίες που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε και καλύπτονται από αυτήν την πολιτική. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας εντός της ΕΕ, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.gdprandyou.ie.

Για τους σκοπούς της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων εντός της ΕΕ, η  iKydz είναι ο μόνος υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που καλύπτεται από την παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 1. Τι εννοούμε με τον όρο “Προσωπικά δεδομένα”

“Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα” σημαίνει κάθε πληροφορία (που θα περιλάμβανε πληροφορίες ειδικά για το φυσικό πρόσωπο ή άλλες πληροφορίες όταν συγκεντρώθηκαν) σχετικά με αναγνωρίσιμο ή μη αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται εν ζωή. Ένα αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να προσδιοριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό όπως το όνομα και το επώνυμο, ένας αναγνωριστικός αριθμός, τα δεδομένα θέσης, ένα ηλεκτρονικό αναγνωριστικό στοιχείο ή ένας ή περισσότεροι παράγοντες που αφορούν την σωματική, ψυχολογική , γενετική, ψυχική, οικονομική, γενετική, πνευματική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου.

 

Η iKydz συλλέγει αυτές τις πληροφορίες από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω: Διεύθυνση email, κατοικία, ταχυδρομική ή άλλη φυσική διεύθυνση, άλλα στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που μπορούν να ανακαλυφθούν μέσω της πρόσβασης στο λειτουργικό σύστημα της κινητής συσκευής) και άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που υποβάλετε ή αποθηκεύσετε στις υπηρεσίες της iKydz.

 1. Ο σκοπός για τη διατήρηση των Προσωπικών σας Δεδομένων

Η iKydz επιβεβαιώνει ότι θα αποκτήσει, θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο σύμφωνα με τους αναφερόμενους σκοπούς όπως περιγράφονται παρακάτω. Αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα θα φυλάσσονται μόνο για τόσο διάστημα όσο οι δηλωμένοι σκοποί στους οποίους ισχύουν τα δεδομένα αυτά. Αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα θα διατηρούνται σύμφωνα με την Πολιτική Διατήρησης Δεδομένων της εταιρείας. Ωστόσο, σε ορισμένες περιορισμένες περιπτώσεις, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να διατηρηθούν όπως απαιτείται από τον νόμο.

Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της iKydz, ο κύριος αναγνωριστικός κωδικός με τον οποίο δουλεύουμε είναι ο αριθμός ταυτότητας ID της μονάδας iKydz. Αυτό αποτρέπει την περιττή μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων όποτε είναι δυνατόν. Η iKydz δεν χρειάζεται να γνωρίζει “ποιος” χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες iKydz και στην πραγματικότητα δεν μπορεί να προσδιορίσει ποιος κατέχει τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στη μονάδα iKydz. Αντίθετα, πρέπει να γνωρίζουμε “ποια” συσκευή ζητά, δημοσιεύει ή αλληλεπιδρά με άλλο τρόπο με το API. Το λογισμικό της Μονάδας iKydz μεταφέρει προτιμήσεις και πληροφορίες φιλτραρίσματος ανεξάρτητα από τα Προσωπικά Δεδομένα.

Κάνουμε καταγραφή της διεύθυνσης IP (της διεύθυνσης Διαδικτύου του υπολογιστή ή του δικτύου σας) για να μας δώσετε μια ιδέα για το ποια τμήματα του ιστοτόπου μας επισκέπτεστε και πόσο χρόνο παραμένετε εκεί. Αυτές οι πληροφορίες είναι χρήσιμες για εμάς όσον αφορά στον τρόπο βελτίωσης του σχεδιασμού και της σχεδίασης του ιστότοπού μας και την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών και προϊόντων σε εσάς. Είναι επίσης χρήσιμο για εμάς όσον αφορά την κατανόηση των γεωγραφικών αγορών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Η iKydz δεν συνδέει τη διεύθυνση IP με οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα εκτός αν έχετε συνδεθεί στον ιστότοπό μας. Ακόμα και τότε, τα σχετικά Προσωπικά Δεδομένα είναι κρυπτογραφημένα ενώ βρίσκονται σε διαμετακόμιση και σε κατάσταση ηρεμίας.

Τέλος, κατά την εγγραφή της μονάδας iKydz ή του iKydz Mobile καλείστε να υποβάλετε πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, για την καταχώριση της μονάδας iKydz για την προστασία της εγγύησης και τη δημιουργία του λογαριασμού σας iKydz. Αφού συλλεχθούν, οι πληροφορίες αυτές αποθηκεύονται σε ξεχωριστή βάση δεδομένων και δεν είναι άμεσα προσβάσιμες μέσω των υπηρεσιών της iKydz. Η περίοδος εγγύησης για το υλικό της iKydz είναι ένα έτος και συνεπώς θα είναι απαραίτητο να διατηρούνται τέτοια προσωπικά δεδομένα για το σκοπό αυτό και για αυτή τη διάρκεια.

Για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς, πρέπει να επικοινωνήσουμε μαζί σας, μερικές φορές, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας (email, τηλεφωνικό αριθμό) που μας δώσατε. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εξαιρεθείτε από αυτό επικοινωνώντας μαζί μας στο support@ikydz.com και ενημερώνοντάς μας ότι επιθυμείτε να εξαιρεθείτε από αυτές τις επικοινωνίες, αν και αυτό μπορεί να περιορίσει την υπηρεσία που μπορούμε να σας προσφέρουμε. Για την παροχή της υπηρεσίας μας, θα χρειαστεί να διατηρήσουμε ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με εσάς. Προς το παρόν χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες MailChimp και Agile CRM, γνωστές υπηρεσίες τρίτων και την εφαρμογή της iKydz για την αποστολή αυτών των πληροφοριών σε εσάς. Αν δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε τέτοιες πληροφορίες, μπορείτε επίσης να στείλετε ένα αίτημα στην εταιρεία (βλέπε λεπτομέρειες επικοινωνίας στην παράγραφο G παρακάτω) και θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε για τον καθορισμένο σκοπό.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και ενημερωμένα νέα μέσω της φόρμας υποβολής, δίνοντάς μας το email σας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν ή περισσότερους παρόχους υπηρεσιών για τη διαχείριση αυτών των μηνυμάτων. Επί του παρόντος, οι τρίτοι παροχείς υπηρεσιών για την υπηρεσία αυτή είναι το MailChimp και το Agile CRM. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από τη λήψη αυτών των μηνυμάτων email, καταργώντας την εγγραφή σας χρησιμοποιώντας τις οδηγίες κατάργησης εγγραφής στο κάτω μέρος κάθε email ή επικοινωνώντας μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας μας.

Ενώ είστε χρήστης των Υπηρεσιών iKydz θα χρειαστεί να διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τον περιορισμένο σκοπό της παροχής λειτουργιών και λειτουργιών μέσω αυτών των υπηρεσιών. Μόλις παύσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της iKydz σε μόνιμη βάση, δεν θα αποθηκεύουμε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα. Μόνο σε περιορισμένες περιπτώσεις θα συνεχίσουμε να διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για συγκεκριμένο σκοπό όπως η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις μας περί εγγύησης. Με απλά λόγια μια εγγύηση είναι η υπόσχεσή μας σε εσάς τον πελάτη ότι θα επισκευάσουμε ή θα αντικαταστήσουμε το προϊόν ή παρέχουμε υποστήριξη στο προϊόν που αγοράσατε από εμάς μέσα για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα θα διατηρούνται σύμφωνα με την Πολιτική Διατήρησης Δεδομένων της εταιρείας.

Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες iKydz μέσω μιας εφαρμογής για κινητά, ενδέχεται να παρέχετε Προσωπικά Δεδομένα καθώς δημιουργείτε τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού σας, χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες των Υπηρεσιών iKydz, μεταφέρετε πληροφορίες στο API του iKydz και αλληλεπιδράτε με τις υπηρεσίες iKydz. Η iKydz έχει πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα για τον περιορισμένο σκοπό παροχής λειτουργικότητας και λειτουργιών μέσω των υπηρεσιών iKydz. Εκτός από την ανάγκη παροχής των υπηρεσιών iKydz, τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην εφαρμογή για κινητά δεν κοινοποιούνται με την iKydz και η iKydz δεν αρχειοθετεί αυτές τις πληροφορίες στους διακομιστές της. Οι διακομιστές της iKydz δεν συγκεντρώνουν ή διατηρούν αυτές τις πληροφορίες πέρα από αυτό που είναι απαραίτητο για την λειτουργία της εφαρμογής iKydz. Παρόλο που οι πληροφορίες που αποθηκεύονται σε μια εφαρμογή για κινητά είναι προστατευμένες με κωδικό πρόσβασης, δεν πρέπει να περιμένετε ότι οι πληροφορίες είναι απολύτως ασφαλείς. Είστε πρωτίστως υπεύθυνοι για την ασφάλεια των πληροφοριών που αποθηκεύονται στην εφαρμογή για κινητά και την ίδια την κινητή συσκευή.

Συνοπτικά, εμείς συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για να διεκπεραιώσουμε συναλλαγές – ενδέχεται  να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που παρέχουν οι Χρήστες σχετικά με τον εαυτό τους κατά την τοποθέτηση μιας παραγγελίας μόνο για την παροχή υπηρεσίας σε αυτήν την παραγγελία. Δεν κοινοποιούμε αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή της υπηρεσίας.
 • • Για τη διαχείριση περιεχομένου, προώθησης, έρευνας ή άλλου χαρακτηριστικού ιστότοπου
 • • Για να στείλουμε πληροφορίες και συμβουλές για τους χρήστες
 • •Για την αποστολή περιοδικών μηνυμάτων email – η διεύθυνση email  που παρέχουν οι χρήστες για επεξεργασία παραγγελιών, θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την αποστολή πληροφοριών και ενημερώσεων σχετικά με την παραγγελία τους και την υπηρεσία στην οποία έχουν εγγραφεί ή αγοράσει, εκτός εάν ο χρήστης συγκατατίθεται να εγγραφεί στη λίστα ενημερωτικών δελτίων μας κατά τη διάρκεια checkout ή μέσω άλλης επιλογής στην ιστοσελίδα μας. Τα μηνύματα email ενός χρήστη και πληροφορίες όπως ο αριθμός τηλεφώνου του χρήστη μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να απαντήσουν στα ερωτήματά τους ή/και σε άλλα αιτήματα ή ερωτήσεις. Αν ένας Χρήστης αποφασίσει να εγγραφεί στη λίστα ενημερωτικών δελτίων μας, θα λαμβάνει μηνύματα email που ενδέχεται να περιλαμβάνουν εταιρικά νέα, ενημερώσεις, πληροφορίες σχετικές με προϊόντα ή υπηρεσίες κλπ. Εάν οποιαδήποτε στιγμή ο Χρήστης επιθυμεί να διαγραφεί από τη λήψη μελλοντικών μηνυμάτων email, συμπεριλαμβάνουμε λεπτομερείς οδηγίες κατάργησης εγγραφής στο κάτω μέρος κάθε email ή ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας μας. Τα τρίτα μέρη που χρησιμοποιούμε για να στέλνουμε τα ενημερωτικά δελτία και τα μηνύματα email στους χρήστες μας (MailChimp και AgileCRM) περιλαμβάνουν επίσης λεπτομερείς οδηγίες κατάργησης εγγραφής στο κάτω μέρος κάθε email ή ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας μαζί τους
 • Για να παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης
 • Αποστολή πληροφοριών διαχείρισης, όπως αλλαγές στους όρους, τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές μας
 • Για διαχείριση προσφορών ή διαγωνισμών
 • Για έρευνα στους πελάτες μας για να λάβουμε πολύτιμη ανατροφοδότηση ώστε να προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στους πελάτες και τους χρήστες
 • Για διευκόλυνση της λειτουργικότητας κοινής χρήσης
 • Για να αναλύουμε και να παρακολουθούμε τη χρήση των Υπηρεσιών και να κάνουμε βελτιώσεις
 • Για να βοηθήσουμε στην ασφάλεια των Υπηρεσιών μας, να αποτρέπουμε την απάτη και να εφαρμόζουμε τις πολιτικές μας
 • Για να βοηθήσουμε στην εξατομίκευση των Υπηρεσιών μας
 • Για να επικοινωνούμε μαζί σας για άλλες υπηρεσίες της iKydz
 • Για την εκτέλεση άλλων δραστηριοτήτων με συγκατάθεση
 1. Τεχνολογία παρακολούθησης

Ανατρέξτε στην αναθεωρημένη και ενημερωμένη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική σχετικά με τα Cookies  που παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με την τεχνολογία παρακολούθησης και ιδιαίτερα τη χρήση των cookies από τον ιστότοπό μας.

 1. Κοινοποίηση και αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν κοινοποιούνται ποτέ εκτός των Υπηρεσιών iKydz χωρίς την άδειά σας, εκτός υπό των όρων που εξηγούνται παρακάτω. Λάβετε υπόψη ότι η iKydz δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τη δική σας αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων, είτε πρόκειται για τυχαία είτε για εκ προθέσεως.

Η iKydz ενδέχεται να στείλει τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες εταιρείες ή ανθρώπους σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις.

 • Όπως απαιτείται για την εκτέλεση των Υπηρεσιών και την ολοκλήρωση των συναλλαγών
 • Όταν έχουμε ρητή και ενημερωμένη συγκατάθεσή σας για να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Ένα παράδειγμα αυτού θα ήταν όταν εγγραφείτε για να λαμβάνετε ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας όταν αγοράζετε Υπηρεσίες iKydz. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από αυτό ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας. Ένα άλλο παράδειγμα θα ήταν να προσκαλέσετε έναν άλλο χρήστη να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες iKydz στο λογαριασμό σας ως πρόσθετος εξουσιοδοτημένος χρήστης
 • Με εταιρείες και πωλητές που μας βοηθούν να εκμεταλλευτούμε τις δραστηριότητές μας παρέχοντας υπηρεσίες όπως φιλοξενία ιστοσελίδων, έλεγχος απάτης, ανάλυση δεδομένων, τεχνολογία πληροφορικής και παροχή σχετικής υποδομής, εξυπηρέτηση πελατών, παράδοση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έλεγχος και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες
 • Με τρίτους που έχουν συνάψει συμβόλαιο με το iKydz για την εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών εκ μέρους μας
 • Με τρίτα μέρη που χορηγούν προωθήσεις ή διαγωνισμούς όπου έχει δοθεί συναίνεση
 • Με εξουσιοδοτημένο από εμάς email τρίτων, τηλεφωνική κλήση, marketing μηνυμάτων κειμένου και εργαλεία διαχείρισης σχέσεων με πελάτες όπως το MailChimp και το AgileCRM.
 • Ανώνυμες πληροφορίες με το Facebook για παροχή καλύτερης εμπειρίας αγορών και εμφάνιση του προϊόντος που σας αρέσει ή έχετε δει πρόσφατα.
 • Όταν πρέπει να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να παρέχουμε το προϊόν ή την υπηρεσία που ζητήσατε ως μέρος των ευθυνών και των υποχρεώσεών μας στο πλαίσιο της σύμβασης που έχουμε μαζί σας. Βασιζόμαστε, για παράδειγμα, σε προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών και τεχνικούς που παρέχουν υπηρεσίες όσον αφορά στην επεξεργασία και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων και την παρακολούθηση των διακομιστών μας για τεχνικά προβλήματα. Προκειμένου να παρέχουμε τις Υπηρεσίες iKydz, είναι απαραίτητο κατά καιρούς να παρέχουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για συγκεκριμένους σκοπούς σε τρίτους προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνετε ικανοποιητικές υπηρεσίες όπως συμφωνήθηκε ανάμεσα σε εσάς και εμάς όταν αγοράσατε τις Υπηρεσίες iKydz. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και η χρήση τους είναι μόνο για τους σκοπούς αυτούς. Παραδείγματα τρίτων μερών περιλαμβάνουν τη Stripe ή την Paypal που επεξεργάζονται τις πωλήσεις για λογαριασμό μας και θα κατέχουν ορισμένα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επικύρωση και ολοκλήρωση της συναλλαγής αγοράς. Ένα άλλο παράδειγμα θα είναι ο πάροχός μας cloud που κρατά τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό μας για τους σκοπούς της παροχής των υπηρεσιών iKydz σε εσάς μέσω του ηλεκτρονικού μας συστήματος CRM, του Agile CRM μέσω του οποίου παρέχουμε υπηρεσίες marketing. Όσον αφορά οποιαδήποτε μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων στον πάροχο υπηρεσιών cloud, αυτό θα γίνει μόνο βάσει μιας συμφωνίας επεξεργασίας δεδομένων. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το σημείο όπου η μονάδα iKydz θα πρέπει να αποκτά πρόσβαση εξ αποστάσεως για να αντιμετωπίσει προβλήματα, να εντοπίσει σφάλματα και να προσφέρει διαφορετικά υποστήριξη και λύσεις στους χρήστες της μονάδας iKydz. Η iKydz δεν έχει πρόσβαση σε μια δεδομένη μονάδα iKydz, εκτός εάν έχει ληφθεί αίτημα υποστήριξης από το χρήστη. Μόλις ολοκληρωθεί το αίτημα υποστήριξης, η iKydz θα διακόψει την πρόσβαση στη μονάδα.
 •  Συμφωνώντας με τους  Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της iKydz επιτρέπετε στην iKydz ή στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους υποστήριξης του να έχουν πρόσβαση στη μονάδα iKydz ως αποτέλεσμα του αιτήματος υποστήριξης.
 • Όταν μας έχετε πει να στείλουμε τις πληροφορίες σε άλλα άτομα εξ ονόματός σας.
 • Εάν η εταιρεία πωληθεί: σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης της εταιρείας, τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορεί να αποτελούν μέρος των περιουσιακών στοιχείων που πωλούνται ή μεταβιβάζονται.
 • Επίσης, θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με καλή πίστη, αν το απαιτηθεί για νομικούς λόγους. Για παράδειγμα, ενδέχεται να αποκαλύψουμε προσωπικά δεδομένα ως απάντηση σε μια νομική διαδικασία (για παράδειγμα, όπου πρέπει να επιβάλλουμε τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης) ή όταν μας ζητείται να το πράξουμε έτσι ως νομικό ζήτημα από τις δημόσιες αρχές για τους σκοπούς της την επιβολή του νόμου και την εθνική ασφάλεια.

Τα δεδομένα που σχετίζονται με την άμεση Υπηρεσία iKydz δεν μεταφέρονται εκτός του ΕΟΧ και της Ελβετίας (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος, στον οποίο ανήκουν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ + Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ισλανδία).

MailChimp & Agile CRM Μηνύματα marketing με email και συνδρομή: Σύμφωνα με το GDPR χρησιμοποιούμε τη νόμιμη βάση συγκατάθεσης για οποιονδήποτε εγγράφεται στη λίστα ενημερωτικών δελτίων μας ή μηνυμάτων marketing μέσω email. Συλλέγουμε μόνο ορισμένα δεδομένα που αφορούν εσάς, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην ενότητα “Επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων” παραπάνω. Οποιαδήποτε μηνύματα marketing μέσω email που στέλνουμε γίνονται έτσι μέσω ενός παρόχου υπηρεσιών EMS, email marketing. Ένα EMS είναι ένας πάροχος υπηρεσιών λογισμικού/εφαρμογών που επιτρέπει στους εμπόρους να στείλουν καμπάνιες marketing μέσω email σε μια λίστα χρηστών.

Τα μηνύματα marketing emails που στέλνουμε ενδέχεται να περιέχουν φάρους παρακολούθησης (tracking beacons)/συνδέσμους με δυνατότητα εντοπισμού ή παρόμοιες τεχνολογίες διακομιστών, προκειμένου να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των συνδρομητών στα μηνύματα marketing emails  Όπου χρησιμοποιούνται, τέτοια μηνύματα marketing μπορούν να καταγράφουν μια σειρά δεδομένων, όπως π.χ. ώρες, ημερομηνίες, διευθύνσεις IP, ανοίγματα, κλικς, προωθητικά, γεωγραφικά και δημογραφικά δεδομένα. Αυτά τα δεδομένα, εντός των περιορισμών τους, θα δείχνουν τη δραστηριότητα που κάθε συνδρομητής είχε  για αυτή την καμπάνια μέσω email.

Οποιαδήποτε μηνύματα marketing μέσω email που στέλνουμε είναι σύμφωνα με το GDPR. Σας παρέχουμε μια εύκολη μέθοδο για να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας (διαγραφή) ή να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις/τις πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς ανά πάσα στιγμή. Δείτε οποιοδήποτε μήνυμα marketing για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διαγραφής ή διαχείρισης των προτιμήσεών σας. Μπορείτε επίσης να καταργήσετε την εγγραφή σας από τις λίστες του EMS επικοινωνώντας μαζί μας στο info@ikydz.com. Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε την υπηρεσία που έχετε εγγραφεί αν επιλέξετε να διαγραφείτε από την λίστα πελατών μας.

Οι πάροχοι που χρησιμοποιούμε για το EMS είναι το MailChimp & AgileCRM και οι πληροφορίες σχετικά με εσάς που διατηρούνται στα συστήματα EMS είναι οι ακόλουθες:

 • Διεύθυνση email
 • Διεύθυνση IP
 • Ώρα και ημερομηνία συνδρομής
 • Τηλέφωνο (εάν παρέχεται)
 • Το όνομά σας (εάν παρέχεται)
 • Κατηγορία προϊόντων προηγούμενων παραγγελιών

Agile CRM Inc: (“Agile CRM” ή “AgileCRM” ή AgileCRM.com) ενδιαφερόμαστε για την ασφάλεια των δεδομένων καθώς γνωρίζουμε καλά ότι οι χρήστες μας (εσείς) ενδιαφέρονται για τον τρόπο χρήσης των προσωπικών πληροφοριών. Φιλοξενούνται στα υψηλής απόδοσης clouds της Google & της Amazon, και σας διαβεβαιώνουμε ότι όλες οι πληροφορίες για τους πελάτες μας είναι εμπιστευτικές. Ποτέ δεν πουλάμε τη λίστα των πελατών μας ή τις πληροφορίες των πελατών μας. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από τον πελάτη, όπως όνομα, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, ιστοχώρος, λογαριασμοί μέσων κοινωνικής δικτύωσης, διεύθυνση αλληλογραφίας, πληροφορίες χρέωσης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με την ενσωμάτωση τρίτου μέρους, συλλέγονται με μοναδικό σκοπό την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους πελάτες μας για να ενημερώνονται σχετικά με τις βελτιώσεις στο προϊόν και τις υπηρεσίες μας.

Θα στέλνουμε ενημερώσεις προϊόντων, ειδικές προσφορές ή προωθητικές ειδοποιήσεις μέσω μηνυμάτων, email ή φωνητικής εκπομπής, στους πελάτες και τους δυνητικούς πελάτες οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχουν ζητήσει τέτοιες πληροφορίες. Ο πελάτης/δυνητικός πελάτης μπορεί πάντοτε να αποχωρήσει από τη λήψη τέτοιων προσφορών/ειδοποιήσεων, ακολουθώντας το σύνδεσμο “απενεργοποίηση” στη συγκεκριμένη επικοινωνία.

Google Analytics: Χρησιμοποιούμε το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης, για να μας βοηθήσει να αναλύσουμε την επισκεψιμότητα στον ιστότοπό μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών από το Google Analytics, ανατρέξτε στην ενότητα “Πώς χρησιμοποιεί η Google δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε ιστότοπους ή εφαρμογές των συνεργατών μας.”

Facebook: Χρησιμοποιούμε τα “εικονοστοιχεία ενεργειών επισκεπτών” από το Facebook Inc (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ, ή αν είστε εγκατεστημένος στην ΕΕ, Facebook Ireland Ireland, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 , Ireland (“Facebook”)) στην ιστοσελίδα μας.

Αυτό επιτρέπει τη παρακολούθηση της συμπεριφοράς των χρηστών μετά την ανακατεύθυνσή τους στον ιστότοπο του παρόχου κάνοντας κλικ σε μια διαφήμιση στο Facebook. Αυτό μας επιτρέπει να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων στο Facebook για σκοπούς στατιστικής και έρευνας αγοράς. Τα δεδομένα που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο είναι ανώνυμα για εμάς, δηλαδή δεν βλέπουμε τα προσωπικά δεδομένα των μεμονωμένων χρηστών. Ωστόσο, αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται και επεξεργάζονται από το Facebook, γι ‘αυτό σας ενημερώνουμε, βάσει των γνώσεών μας για την κατάσταση. Το Facebook μπορεί να συνδέσει αυτές τις πληροφορίες με το λογαριασμό σας στο Facebook και επίσης να τις χρησιμοποιήσει για δικούς του διαφημιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με την Πολιτική Χρήσης Δεδομένων του Facebook, https://www.facebook.com/about/privacy/. Μπορείτε να επιτρέψετε στο Facebook και τους συνεργάτες του να τοποθετούν διαφημίσεις στο Facebook και εκτός του Facebook. Ένα cookie ενδέχεται επίσης να αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας για τους σκοπούς αυτούς.

Η νομική βάση για τη χρήση αυτής της υπηρεσίας είναι το άρθρο. 6 παράγραφος 1 φράση 1 στην επιστολή της GDPR. Μπορείτε να αντιταχθείτε στη συλλογή των δεδομένων σας από το εικονοστοιχείο του Facebook ή στη χρήση των δεδομένων σας για την προβολή διαφημίσεων στο Facebook επικοινωνώντας με την ακόλουθη διεύθυνση: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Το Facebook έχει πιστοποιηθεί βάσει της Συμφωνίας Ασφάλειας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και έτσι εγγυάται τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους: Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως εάν ο επισκέπτης να έχει επισκεφτεί τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με εσάς, να χρησιμοποιούν cookies, να ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση από τρίτους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το ενσωματωμένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το ενσωματωμένο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

Media: Εάν μεταφορτώσετε εικόνες στον ιστότοπο, θα πρέπει να αποφύγετε τη μεταφόρτωση εικόνων με ενσωματωμένα δεδομένα τοποθεσίας (EXIF GPS). Οι επισκέπτες του ιστότοπου μπορούν να κατεβάσουν και να εξαγάγουν οποιαδήποτε δεδομένα τοποθεσίας από εικόνες που βρίσκονται ιστοσελίδα.

Φόρμα επικοινωνίας/Αίτηση συνάντησης: Οι πληροφορίες που υποβάλλονται μέσω των εντύπων επικοινωνίας στον ιστότοπό μας αποστέλλονται στο email της εταιρείας μας, το οποίο φιλοξενείται από τη Microsoft. Η Microsoft συμμορφώνεται με την GDPR και την πολιτική “Ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής” της ΕΕ και μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό εδώ.

Ενώ διατηρούμε αυτές τις υποβολές για σκοπούς εξυπηρέτησης πελατών, δεν χρησιμοποιούνται ποτέ για σκοπούς marketing ή δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν ο χρήστης έχει συγκατατεθεί ρητά σε αυτό.

Εάν υποβληθεί νόμιμη αίτηση για τη διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων εκτός του ΕΟΧ ή της Ελβετίας για σκοπούς επιβολής του νόμου και εθνικής ασφάλειας, η iKydz ενδέχεται να υποχρεωθεί από το νόμο να διαβιβάσει αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα. Σε αυτή την περίπτωση η iKydz θα εκτελέσει όλες τις εύλογες τεχνικές προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας προστατεύονται κατάλληλα. Εάν υπάρχουν διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων στις ΗΠΑ ως απάντηση σε μια νομική διαδικασία και ένα νόμιμο αίτημα, η iKydz θα επιδιώξει να συμμορφωθεί με το Πλαίσιο Ασφαλείας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ και το Πλαίσιο Ασφαλείας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ελβετίας και των ΗΠΑ (που βρίσκεται επί του παρόντος σε ισχύ).

Η μόνη περίπτωση στην οποία τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να αποτελέσουν μέρος ενός περιουσιακού στοιχείου είναι εάν η iKdyz πουληθεί ή εξαγοραστεί. Σε καμία άλλη περίπτωση τα προσωπικά σας δεδομένα δεν πωλούνται ή δεν ενοικιάζονται σε τρίτους.

 1. On Line χρήση από παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών

Παρόλο που οι Υπηρεσίες iKydz έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν οικογένειες με παιδιά όλων των ηλικιών, η διοίκηση, η διαμόρφωση και η διαχείριση των Υπηρεσιών iKydz προορίζονται για χρήση από ενήλικες ηλικίας άνω των 18 ετών. Δεν απαιτούμε πληροφορίες σχετικά με ανήλικα παιδιά, για την παροχή των Υπηρεσιών iKydz. Για να αποφευχθεί η ακούσια αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων, να βοηθήσουμε στην αποτελεσματική χρήση των πληροφοριών και να διασφαλίσουμε την κατάλληλη χρήση των Υπηρεσιών iKydz, ενθαρρύνουμε έντονα τον γονέα ή τον κηδεμόνα οποιουδήποτε παιδιού κάτω των 18 ετών να εγκαταστήσει την εφαρμογή για κινητά σε κάθε συσκευή μέλους της οικογένειας, και να επιμεληθείτε της αλληλεπίδρασης του παιδιού σας με τις Υπηρεσίες iKydz. Στην απίθανη περίπτωση που ένα παιδί ηλικίας κάτω των 13 ετών επιλέγει να έχει πρόσβαση στις Υπηρεσίες iKydz, η iKydz πιστεύει ότι η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και οι διαδικασίες που εφαρμόζει είναι κατάλληλες για την προστασία του απορρήτου τους.

 1. Απομακρυσμένη πρόσβαση της μονάδας σας iKydz

Η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη για τις Υπηρεσίες iKydz ή iKydz Mobile εξουσιοδοτεί την iKydz ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους υποστήριξης να έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση στις Συσκευές και τους Λογαριασμούς iKydz. Η iKydz απαιτεί τέτοια πρόσβαση για την αντιμετώπιση προβλημάτων, τον εντοπισμό σφαλμάτων και την παροχή υποστήριξης και λύσεων στους χρήστες του iKydz Unit και iKydz Mobile. Η iKydz δεν αποκτά πρόσβαση σε μια δεδομένη μονάδα iKydz ή στο λογαριασμό, εκτός εάν έχει ληφθεί ένα αίτημα υποστήριξης και γίνεται αντιληπτό στον εκπρόσωπο υποστήριξης ότι υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να επιλυθεί μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης. Εάν επιθυμείτε να περιορίσετε το επίπεδο πρόσβασης της iKydz ή των δεόντως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της υποστήριξης στη συσκευή iKydz ή στο λογαριασμό iKydz, πρέπει να αναφέρετε τους περιορισμούς που επιθυμείτε να τοποθετήσετε στη χρήση του iKydz για απομακρυσμένη πρόσβαση τη στιγμή της αίτησης υποστήριξης. Το iKydz ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι της υποστήριξης θα έχουν πρόσβαση στη μονάδα iKydz ή στο λογαριασμό σας μόνο υπό τις συνθήκες που έχετε ορίσει. Είτε καθορίζετε οποιουσδήποτε περιορισμούς στην απομακρυσμένη πρόσβαση είτε όχι, η iKydz θα διακόψει την πρόσβαση μετά την επίλυση του αιτήματος υποστήριξης.

 1. Ασφάλεια

Εμείς στην iKydz αναγνωρίζουμε τη σημασία της διασφάλισης ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα διατηρούνται ασφαλή και προστατευμένα ενώ βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Η iKydz εφαρμόζει τα καταλληλότερα φυσικά και τεχνικά μέτρα υπό το πρίσμα της κατάστασης της τεχνολογικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης και της ευαισθητοποίησης του προσωπικού στον τομέα της ασφάλειας των δεδομένων. Η iKydz μαζί με την τεχνική μας υποστήριξη, επανεξετάζουμε σε τακτική βάση τα μέτρα αυτά για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται όσο το δυνατόν πιο ασφαλή και προστατευμένα.

 1. Διατήρηση δεδομένων

Διατηρούμε προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τη σχετική δραστηριότητα για την οποία δόθηκαν ή συλλέχθηκαν. Αυτό θα ισχύει για όσο διάστημα παρέχουμε πρόσβαση στον ιστότοπο σε εσάς, ο λογαριασμός σας σε εμάς παραμένει ανοιχτός, για οποιαδήποτε περίοδο που έχει καθορισθεί σε κάθε σχετικό συμβόλαιο που έχετε μαζί μας. Ωστόσο, ενδέχεται να διατηρήσουμε ορισμένα δεδομένα μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας ή όταν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω.

Αφού κλείσετε τον λογαριασμό σας ή σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο για περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών, συνήθως διαγράφουμε προσωπικά δεδομένα, ωστόσο μπορούμε να διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα όπου είναι λογικά αναγκαία για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων επιβολής του νόμου), για να τηρήσουμε τις κανονιστικές απαιτήσεις, να διατηρήσουμε την ασφάλεια, να εμποδίσουμε την απάτη και την κατάχρηση, να επιλύσουμε διαφορές, να εφαρμόσουμε τους Όρους και Προϋποθέσεις μας ή να εκπληρώσουμε το αίτημά σας να “διαγραφείτε” από τη λήψη άλλων μηνυμάτων από εμάς.

Θα διατηρήσουμε αποπροσωποποιημένες πληροφορίες μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας.

Παρακαλώ σημειώστε: Αφού κλείσετε τον λογαριασμό σας ή διαγράψετε πληροφορίες από το λογαριασμό σας, οι πληροφορίες που έχετε μοιραστεί με άλλους θα παραμείνουν ορατές. Δεν ελέγχουμε τα δεδομένα που ενδέχεται να έχουν αντιγραφεί από άλλους χρήστες από τον ιστότοπο. Το προφίλ σας μπορεί να συνεχίσει να εμφανίζεται στις υπηρεσίες άλλων (π.χ. αποτελέσματα αναζήτησης μηχανών αναζήτησης) μέχρι να ανανεώσουν την προσωρινή μνήμη τους.

 1. Εφαρμογή των δικαιωμάτων προστασίας των δεδομένων σας

Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας

Εάν επιθυμείτε να μάθετε ποια προσωπικά στοιχεία διατηρούμε που αφορούν εσάς και για ποιο σκοπό διατηρούμε τέτοιες πληροφορίες ή εάν απλά θέλετε να τροποποιήσετε, να ενημερώσετε ή να διαγράψετε αυτές τις πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας γραπτώς στην παρακάτω διεύθυνση. Παρακαλούμε να μας παρέχετε επαρκείς λεπτομέρειες που μπορούν να μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε και να προσδιορίσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που ζητάτε, π.χ. προηγούμενες διευθύνσεις, αριθμούς λογαριασμών πελατών κλπ. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει χρέωση από εμάς για την παροχή αυτών των πληροφοριών. Αυτό είναι γνωστό ως αίτημα για πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα. Θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία είναι ενημερωμένα, αλλά η βοήθειά σας θα εκτιμηθεί για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες σας είναι ακριβείς.

Στοιχεία επικοινωνίας:

iKydz Limited, Unit 1A Hume Centre, Hume Avenue, Park West Industrial Estate, Dublin 12, D12 C8C7.

Παράπονα

Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων δεν είναι σύμφωνη με την Πολιτική μας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπό μας στην πολιτική απορρήτου: Jason Sheehy, Διευθυντής Οικονομικών και Επιχειρήσεων στην παραπάνω διεύθυνση ή εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτή την πορεία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ιρλανδό Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων στο:

Data Protection Commissioner, Canal House, Station Road, Portarlington, Co. Laois, R32 AP23

Τηλ.: + 353 (0) 761 104800

Αλλαγές στην πολιτική μας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων

Αυτή η πολιτική ισχύει από την ημερομηνία που ακολουθεί. Επιφυλασσόμαστε ωστόσο του δικαιώματος να αλλάξουμε αυτήν την πολιτική εν όλω ή εν μέρει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις και συνεπώς σας ζητάμε να ελέγχετε τακτικά τον ιστότοπό μας για να δείτε την πλέον ενημερωμένη έκδοση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (http://www.ikydz.gr/). Μπορείτε επίσης να ζητήσετε αντίγραφο της πιο πρόσφατης έκδοσης της πολιτικής μας, επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση iKydz Limited, Unit 1A Hume Centre, Hume Avenue, Park West Industrial Estate, Dublin 12, D12 C8C7, Ireland.