Εγκαταστήστε το ikydz  WiFi στο δίκτυο σας και πάρτε τον έλεγχο του δικτύου σας!

Στην συσκευάσία του iKydz Wifi Home περιλαμβάνονται:

Η Συσκευή iKydz WiFi

Ενα καλώδιο δικτύου LAN

Ένα καλώδιο τροφοδοσίας microUSB

Για την εγκατάσταση ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: